Total Materias utökade datasortiment ger en enastående materialegenskapsresurs för avancerade strukturella och termiska beräkningar samt analyser vilka inkluderar: spännings-töjningskurvor, formbarhetsdiagram, utmattningsdata och mycket mera.

Utmaningarna
  • Att hitta materialdata är avgörande för avancerade tekniska beräkningar, datorstödd konstruktion (CAE) samt finita elementanalys (FEA) simuleringar
  • Erhåller spännings-töjningskurvor vid olika temperaturer och vid olika töjningshastigheter
  • Jämföra olika slag av utmattningsegenskaper i exempelvis amerikanska-, europeiska- och asiatiska material

Lösning: Total Materia - Extended Range

Extended Range erbjuder en unik samling av avancerade materialuppgifter för användning i kritisk designverksamhet, vilket ger ökad effektivitet vid mycket tidskrävande uppgifter, såsom att hitta tillförlitlig information om materiella egenskaper, särskilt för avancerade linjära och icke-linjära beräkningar. För att uppnå detta har experimentell data från över 3,000 referenser och dokument, med anor från 90 talet bearbetats. All data har blivit processerad utifrån en datainsamlingsmetodik som vi själva har utvecklat.
extended range
LÖSNINGAR img
TUSENTALS SPÄNNINGS- SAMT TÖJNINGSKURVOR

Unik samling av mer än 150,000 spännings- töjningskurvor för beräkningar i det plastiska sortiment. Denna samling omfattar mer än 20,000 material, med olika värmebehandlingar, arbetstemperaturer och töjningshastigheter, från kvasistatisk till över 1.000 1/s. Både analystika- samt ingenjörsmässniga spänningskurvor ges, med en möjlighet att interpolera kurvor för användardefinierade temperaturer och töjningshastigheter.

LÖSNINGAR img
DEN STÖRSTA SAMLINGEN AV CYKLISKA EGENSKAPER

Den största databasen för livslängdsparametrar för både spänning samt töjning med över 35,000 material, e-N och s-N -diagram, för olika värmebehandlingar och belastningsförhållanden. Monotona fastigheter ingår som referens tillsammans med parametrar där statistisk utmattning kan tillämpas.

LÖSNINGAR img
EGEN METODIK FÖR EGENSKAPSUPPSKATTNINGAR

Baserat på Total Materias korsreferenstabeller och egenskaper hos motsvarande material, ger Extended Range uppskattningar för spännings- töjningskurvor för ytterligare 90,000 material och cykliska egenskaper för ytterligare 80,000 material. Trots att uppskattningarna inte helt kan ersätta experimentelldata ger det en värdefull utgångspunkt för vidare forskning och beräkningar.

solution img
MERA AVANCERADE MATERIELLA EGENSKAPER FÖR DESIGN OCH SIMULERING

Att bilda gräns- samt höga töjningskurvor vid olika temperaturer, för simulering av smide, sträckning och andra formningsoperationer. Brottmekaniks K1C, KC, spricktillväxt samt parametrarna fråm Paris lag införs, med motsvarande graf för spricktillväxt. Krypdata inklusive sträckgräns och krypbrottshållfasthet vid olika temperaturer med beräkningen av Larsen - Miller parametern och återstående livslängd av komponenten.

Fördelarna

Att undvika kostsamma och potentiellt farliga fel; öppnar nya möjligheter för en mer optimerad och kostnadseffektiv konstruktion; förbättrar noggrannheten och effektiviteten i hela processkedjan