Setul de date Extended Range apartinand Total Materia furnizeaza o resursa de proprietati ale materialelor de neegalat pentru calcule structurale si termale avansate incluzand: curbele de deformare, diagramele de plasticitate, date referitoare la oboseala materialului, etc.

Provocările
  • Găsind date esentiale privind materialele pentru calcule avansate inginereşti şi inginerie asistată de calculator (computer aided engineering -CAE) si simulări de analiză ale elementelor finite (finite element analisys-FEA)
  • Obţinerea de curbe de stress la temperaturi variate şi la diferite rate de effort
  • Compararea proprietăţilor la oboseală din diferite locaţii cum ar fi materiale americane, europene sau asiatice

Soluţia: Total Materia - Extended Range

Extended Range oferă o colecţie unică de bază de date de proprietăţi avansate pentru uz in activităţi de design critic şi aduce eficienţa sarcinii extrem de costisitoare din punct de vedere al timpului de a găsi informaţie pe care te poţi baza in ce priveşte proprietăţile materialelor, în mod specific pentru calcule lineare sau non-lineare. pentru a realiza asta, date experimentale din mai mult de 3,000 de referinţe şi documente, datând de acum 90 de ani până la surse recente, au fost procesate şi integrate folosind o metodologie care vizează achiziţionarea de date privind proprietăţile materialelor.
extended range
solution img
MII DE CURBE DE EFORT

O colectie unică de mai mult de 150,000 de curbe de stress pentru calcule în aria plastică acoperă mai mult de 20,000 materiale, cu varii tratamente termice, temperaturi funcţionabile şi valori ale eforturilor, de la aproape static până la peste 1000 1/s. Ambele curbe de efort reale şi ingineresti sunt date, cu posibilitatea de interpolare a curbelor pentru temperaturi şi valori ale diferitelor eforturilor.

solution img
CEA MAI MARE COLECŢIE DE PROPRIETĂŢI CICLICE

Cea mai mare bază de date a parametrilor de încordare şi stress pentru mai mult de 35,000 materiale, diagrame e-N si S-N, pentru varii tratamente termice şi condiţii de încărcare. Proprietăţi monotonice sunt incluse ca referintă împreună cu parametri statistici de efort unde aceştia sunt aplicabili.

solution img
METODOLOGIA PROPRIETARĂ PENTRU ESTIMAREA PROPRIETĂŢILOR

Bazat pe tabelele de referinţe încrucişate apartinând Total Materia şi proprietăţi ale materialelor echivalente, Extended Range furnizează aproximări pentru curbele de efort pentru mai mult de 90,000 materiale şi proprietăţi ciclice pentru mai mult de 80,000. Chiar dacă aproximările nu pot înlocui date rezultate din experimente, acestea asigură un punct valoros de începere pentru ulterioare cercetări şi calcule.

solution img
PROPRIETĂŢI MAI AVANSATE PENTRU DESIGN ŞI SIMULARE

Formând curbe limită şi de efort dintr-o gamă de temperaturi, pentru simularea forjării, desenului sau a altor operaţiuni de formare. Mecanicii fracturii K1C, KC, mărirea crăpăturii şi parametri de lege Paris sunt prezentaţi, alături de graficul corespondent al creşterii crăpăturii. Date ale fluajului incluzând stresul in randament şi puterea rupturii la fluaj la diferite temperaturi cu calculul parametrului Larsen-Miller şi durata de viaţă rămasă a componentului.

Beneficiile

Evitând erori potenţial costisitoare şi periculoase; deschizând noi oportunităţi pentru un design optimizat şi eficient din punct de vedere al costului; imbunatăţirea preciziei şi eficienţei de-a lungul intregului lanţ al procesului