Total Materia sin Extended Range modul gir deg en enestående ressurs for materialegenskaper for avanserte strukturelle- og termiske beregninger og analyser. Dette inkluderer: spennings- tøyningskurver, formbarhetsdiagram, utmattingsdata og mer.

Utfordringer
  • Finne essensiell materialdata for avanserte ingeniørberegninger, dataassistert design (CAE) og analyser basert på elementmetoden (FEA)
  • Skaffe spennings – tøyningskurver ved ulike temperaturer og ulike spennings- og tøyningshastigheter
  • Sammenligne utmattelsesdata fra ulike opphav, for eksempel amerikanske, europeiske og asiatiske materialer

Løsningen: Total Materia - Extended Range

Extended Range tilbyr en unik samling med avansert materialdata for bruk i kritiske faser under design, og tilbyr uanstrengt effektivitet til å finne materialegenskaper, som ellers er svært tidkrevende. Dette gjelder spesielt når det kommer til å finne pålitelig materialdata for lineære og ikke-lineære beregninger. For å oppnå dette har vi prosessert over 3,000 referanser og dokumenter, fra 90 år tilbake og frem til i dag, ved bruk av egenutviklete metoder for datainnsamling.
extended range
solution img
FLERE TUSEN SPENNINGS – TØYNINGSKURVER

Unik samling av mer enn 150,000 spennings – tøyningskurver for beregninger av mer enn 20,000 plastikkmaterialer, med ulike former for varmebehandling, arbeidstemperaturer og tøyningshastigheter, fra kvasistatisk til over 1000 1/s. Både analytiske og ingeniørmessige spenningskurver er gitt, med mulighet for å interpolere kurver for brukerdefinerte temperaturer og tøyningshastigheter.

solution img
STØRSTE SAMLING AV SYKLISKE EGENSKAPER

Den største databasen av livssyklusparametre for både spenning og tøyning av mer enn 35,000 materialer. e-N og S-N diagrammer for ulike varmebehandlinger og lasttilstander. Monotone egenskaper er inkludert som referanse sammen med statistiske utmattelsesparametre der det måtte være aktuelt.

solution img
EGENUTVIKLEDE METODER FOR ESTIMERING AV EGENSKAPER

Basert på Total Materia sine kryssreferansetabeller og egenskaper til ekvivalente materialer, kan Extended Range gi estimater for spennings – tøyningskurver for 90,000 materialer og sykliske egenskaper for 80,000 materialer. Selv om estimatene ikke kan erstatte den eksperimentelle dataen fullstendig, fungerer de som et verdifullt startpunkt for videre undersøkelser og beregninger.

solution img
MER AVANSERTE EGENSKAPER FOR DESIGN OG SIMULERING

Danner grenser og kurver for store tøyninger ved en rekke temperaturer, for simulering av smiing, strekking og andre formende operasjoner.Bruddmekanikk ruddmekanikk K1C, KC, sprekkdanning og Paris lov parametre blir presentert med korresponderende graf til sprekkdanning.Deformasjonsdata som spenning og bruddstyrke ved ulike temperaturer med beregning av Larsen-Miller parameter og gjenværende levetid til komponenten.

Fordelene

Unngå kostbare og potensielt farlige feil; åpner nye muligheter for mer optimalisert og kostnadseffektiv design; forbedre nøyaktighet og pålitelighet gjennom hele prosesskjeden