A Total Materia Extended Range modulja egyedülálló forrást jelent végeselemes modellezés és számítások esetén, ha feszültség-alakváltozási görbéket, alakíthatósági grafikonokat, fáradási adatokat stb. keres.

A problémák
  • A mérnöki számításokhoz, számítógépes tervezéshez (CAE - Computer Aided Engineering) vagy végeselemes modellezéshez (FEA - Finite Element Analysis) szükséges anyagminőségi adatokhoz hozzájutni
  • Feszültség-alakváltozási görbék különböző hőmérsékleteken és alakváltozási sebességek esetén
  • A különböző földrajzi területekről (Amerika, Európa, Ázsia) származó anyagok fáradási jellemzőinek összehasonlítása

A megoldás: Total Materia - Extended Range

Az Extended Range a speciális tulajdonság-adatok különleges gyűjteményét kínálja. Ezáltal könnyedén elvégezhető az az időigényes feladat, amelyet eddig a megbízható anyagjellemzők kikeresése jelentett, különösen, ha speciális lineáris és nem-lineáris számításokról van szó. Ennek megvalósulása érdekében több mint 3 000 forrásból származó kísérleti adatot dolgoztunk fel, a 90 évvel ezelőtti eredményektől a legfrissebbekig, melyeket az általunk kifejlesztett egyedi adatfeldolgozási módszerrel rögzítettünk az adatbázisban.
extended range
solution img
FESZÜLTSÉG-ALAKVÁLTOZÁSI GÖRBÉK EZREI

A számításokhoz rendelkezésre áll több mint 150 000 feszültség-alakváltozási görbe a képlékeny tartományból, amely több mint 20 000 anyagminőségre vonatkozik, különböző hőkezeléssel, üzemelési hőmérsékleteken és alakváltozási sebességek (a kvázi-statikustól az 1.000 1/s-osig) mellett felvéve. Megadjuk a valós és a számított feszültségi görbéket is, és lehetőség van a felhasználó által meghatározott hőmérsékleten és alakváltozási sebességek mellett az adatok interpolációjára is.

solution img
A CIKLIKUS FÁRADÁSI ADATOK LEGNAGYOBB GYŰJTEMÉNYE

A létező legnagyobb adatbázis, amely több mint 35 000 anyagra vonatkozóan tartalmaz alakváltozás-élettartam és feszültség-élettartam paramétereket, e-N és s-N diagramokat különböző hőkezelési és terhelési feltételek esetén. A monoton tulajdonságok szintén megtalálhatóak az adatbázisban, továbbá ahol rendelkezésre állnak, statisztikai (becsült) fáradási paraméterek is szerepelnek.

solution img
EGYEDÜLÁLLÓ ELJÁRÁS A TULAJDONSÁGOK BECSLÉSÉHEZ

A Total Materia egyező anyagminőségekre vonatkozó kereszthivatkozási táblázatain és anyagtulajdonságain alapul az Extended Range által nyújtott becsült (számított) görbéi, amelyek 90 000 anyagminőség estében feszültség-alakváltozási görbéket, 80 000 anyagnál pedig ciklikus fáradási tulajdonságokat jelentenek. Noha a becslések nem helyettesítik teljes mértékben a kísérleti adatokat, jó kiindulási alapként szolgálnak a további kutatásokhoz és számításokhoz.

solution img
TOVÁBBI SPECIÁLIS ANYAGTULAJDONSÁGOK TERVEZÉSI ÉS SZIMULÁCIÓS FELADATOKHOZ

Alakíthatósági határgörbék és nagymértékű alakváltozási görbék különböző hőmérsékleteken kovácsolás, húzás és egyéb alakítási eljárások modellezésére. K1C, KC, repedésterjedési és Paris-törvény paraméterek törésmechanikához, megfelelő repedésterjedési diagramokkal. Kúszási adatok (folyáshatár és kúszási szilárdság) különböző hőmérsékletekre vonatkozóan, az alkatrész Larson-Miller paraméterének és maradó-élettartamának számításával.

Előnyök

A költséges és esetleg veszélyt jelentő hibák elkerülése; új lehetőségek nyílnak a sokkal optimálisabb és költséghatékony tervezésre; a pontosság és hatékonyság a teljes vállalati folyamatban növekszik