Total Materian Extended Range -moduuli tarjoaa ennennäkemättömän lähteen materiaalien ominaisuusdatalle, kun kyseessä ovat edistyneet rakenteelliset ja termiset laskelmat ja analyysit, kuten jännitys-venymä-käyrät, muokattavuusdiagrammit, väsymisdata ja vastaavat.

Haasteet
  • Materiaalitiedon löytäminen edistyneitä insinöörilaskelmia, tietokoneavusteista suunnittelua (CAE) ja FEA-simulaatioita varten
  • Jännitys-venymä-käyrien hankkiminen erilaisille lämpötiloille ja jännitysarvoille
  • Eri alkuperää (esimerkiksi amerikkalaista, eurooppalaista tai aasialaista) olevien materiaalien väsymisominaisuuksien vertaileminen

Ratkaisu: Total Materia - Extended Range

Extended Range tarjoaa uniikin kokoelman edistynyttä ominaisuustietoa kriittisten suunnittelutoimien käyttöön. Se tuo vaivatonta tehokkuutta äärimmäisen aikaavievään luotettavan materiaalien ominaisuusdatan löytämiseen, erityisesti lineaaristen ja epälineaaristen laskelmien tapauksessa. Tätä varten yli 3 000 lähteen ja dokumentin - 90 vuotta vanhoista kaikkein uusimpiin - kokeellinen tieto on prosessoitu ja sisällytetty tietokantaan käyttäen patentoitua tiedonhankintametodologiaa.
extended range
ratkaisu img
TUHANSIA JÄNNITYS-VENYMÄ-KÄYRIÄ

Uniikki, yli 150 000 jännitys-venymä-käyrän muovilaskelmille tarkoitettu kokoelma kattaa yli 20 000 materiaalia monine lämpökäsittelyineen, lämpötiloineen ja venymäarvoineen kvasistaattisista arvoista yli 1000 1/s. Tarjolla on sekä todellisia että laskettuja käyriä, ja niitä voi interpoloida käyttämällä itse määriteltyjä lämpötiloja ja arvoja.

ratkaisu img
SUURIN KOKOELMA SYKLISIÄ OMINAISUUKSIA

Suurin tietokanta, joka kattaa yli 35 000 materiaalin jännitys- ja venymäarvot ja e-N- ja S-N-diagrammit monenlaisissa lämpökäsittelyissä ja kuormitusolosuhteissa. Monotoniset ominaisuudet ja tilastolliset väsymisparametrit on lisätty mukaan, kun mahdollista.

ratkaisu img
PATENTOITU METODOLOGIA OMINAISUUKSIEN ARVIOINTIIN

Extended Range tarjoaa Total Materian ristiviittaustaulukoihin ja samankaltaisten materiaalien ominaisuuksiin perustuen arvioita jännitys-venymä-käyristä 90 000 lisämateriaalille ja syklisiä ominaisuuksia toisille 80 000 materiaalille. Vaikka arviot eivät voi täysin korvata kokeellista dataa, ne antavat arvokkaan alkupisteen tuleville tutkimuksille ja laskelmille.

ratkaisu img
EDISTYNEEMPIÄ OMINAISUUKSIA SUUNNITTELUA JA SIMULOINTIA VARTEN

Raja- ja korkeajännityskäyrien muodostaminen monenlaisissa lämpötiloissa taonnan, venytyksen ja muiden muotoiluoperaatioiden simuloimiseksi. Murtumismekanismit K1C, KC, murtuman kasvu ja Parisin lain parametrit tarjotaan vastaavine murtuman kasvun kuvaajineen. Kattaa virumisdatan sisältäen myötöjännityksen ja virumismurtoarvot eri lämpötiloissa Larsen-Miller-parametrin ja komponentin jäljellä olevan iän laskelmineen.

Hyödyt

Kalliiden ja mahdollisesti vaarallisten virheiden välttäminen; uusien optimointi- ja tehokkuusmahdollisuuksien avaaminen suunnittelussa; virheettömyyden ja tehokkuuden edistäminen koko prosessiketjussa