Το Extended Range της Total Materia παρέχει μια χωρίς προηγούμενο πηγή δεδομένων για προχωρημένους CAE/FEA δομικούς-θερμικούς υπολογισμούς και την ανάλυση τους . Περιλαμβάνει χιλιάδες καμπύλες τάσης-καταπόνησης, κυκλικές ιδιότητες, καμπύλες κάμψης και πολλά άλλα.

Οι προκλήσεις
  • Εύρεση στοιχείων για υλικά, απαραίτητα για σύνθετους υπολογισμούς, σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (CAE) και ανάλυση-προσομοίωση πεπερασμένων στοιχείων (FEA)
  • Απόκτηση καμπύλων τάσης-παραμόρφωσης σε διάφορες θερμοκρασίες και σε διαφορετικές τιμές
  • Σύγκριση ιδιοτήτων κόπωσης διαφορετικής προέλευσης με παραδείγματα αμερικάνικα, ευρωπαϊκά και ασιατικά υλικά.

Η ΛΥΣΗ Total Materia - Extended Range

Το Extended Range προσφέρει μια μοναδική συλλογή προηγμένων ιδιοτήτων για χρίση στη σχεδίαση. Εξαιρετικά αποτελεσματικό όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου στην αναζήτηση αξιόπιστης πληροφορίας σχετικής με τις ιδιότητες των υλικών, ειδικά για σύνθετους γραμμικούς και μη γραμμικούς υπολογισμούς. Για το σκοπό αυτό πειραματικά δεδομένα από περισσότερους από 3,000 αναφορές και έγγραφα, που χρονολογούνται από πριν από 90 χρόνια σε όλες τις πηγές, περιλαμβάνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη βοήθεια μιας εμπεριστατωμένης μεθόδου απόκτησης ιδιοκτησιακών δεδομένων.
extended range
solution img
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μοναδική συλλογή από περισσότερες από 150,000-καμπύλες παραμόρφωσης για υπολογισμούς στην πλαστική περιοχή καλύπτοντας περισσότερα από 20,000 υλικά, με διάφορες μεθόδους θερμικής επεξεργασίας, θερμοκρασίες λειτουργίας και ρυθμούς παραμόρφωσης, από ημιστατική καταπόνηση έως ρυθμό εργασίας πάνω από 1.000 1/s . Δίνονται και οι δυο καμπύλες παραμόρφωσης, πραγματική και κατασκευαστική, με δυνατότητα να παρεμβάλλονται δεδομένα θερμοκρασίας και ρυθμού παραμόρφωσης εισαγόμενα από τον χρήστη.

solution img
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Η μεγαλύτερη βάση δεδομένων παραμέτρων παραμόρφωσης για πάνω από 35,000 υλικά, e-N και S-N διαγράμματα για διάφορες καταστάσεις θερμικής επεξεργασίας και συνθήκες φόρτισης. Μονοτονικές ιδιότητες περιλαμβάνονται αναφορικά μαζί με τους παραμέτρους στατιστικής κόπωσης ανάλογα με την περίπτωση.

solution img
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Βασιζόμενο στους πίνακες παρεμβολής της Total Materia και στις ιδιότητες των ισοδύναμων υλικών, το Extended Range παρέχει εκτιμήσεις για καμπύλες παραμόρφωσης για πάνω από 90,000 υλικά και πάνω από 80,000 περιοδικές ιδιότητες. Αν και οι εκτιμήσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα πειραματικά δεδομένα, παρέχουν πολύτιμη αφετηρία για περαιτέρω έρευνα και υπολογισμούς.

solution img
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Σχηματίζοντας όρια και καμπύλες παραμόρφωσης για ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, για προσομοίωση σφυρηλάτησης, σχεδιασμού και άλλες λειτουργίες. Μηχανική θραύσεως παρουσιάζονται K1C, KC, μέγεθος ρωγμής και παράμετροι νόμου του Paris , με το αντίστοιχο γράφημα της ρωγμής. Ερπυσμόςδεδομένα που περιλαμβάνουν τάση διαρροής και ένταση ρήξης ερπυσμού δε διάφορες θερμοκρασίες σύμφωνα με τον υπολογισμό της παραμέτρου Larsen-Miller και της εναπομένουσας διάρκειας ζωής του στοιχείου

Βασικά οφέλη

Αποφεύγοντας δαπάνες και δυνητικά επικίνδυνα λάθη, παρέχοντας νέες ευκαιρίες για την βελτιστοποιημένο και οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό, ενίσχυση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα της συνολικής διαδικασίας.