Total Materia’s Extended Range giver en uovertruffen ressource med materialeegenskaber for avancerede strukturelle og termiske beregninger og analyser som omfatter Spænding-Tøjnings kurver, formegenskabs kurver, udmattelsesdata med mere.

Udfordringerne
  • At finde materieldata som er afgørende for avancerede beregninger som computer aided engineering (CAE) og finite element analysis (FEA) simuleringer
  • At skaffe spænding-tøjnings kurver ved forskellige temperaturer og ved forskellige spændings niveauer
  • At sammenligne udmattelses egenskaber af forskellig oprindelse for eksempel fra amerikanske, europæiske og asiatiske materialer

Løsningen: Total Materia - Extended Range

Extended Range tilbyder en unik samling af avanceret egenskabsdata for anvendelse i de kritiske design aktiviteter og effektiviserer let den ekstremt tidskrævende opgave med at finde pålidelige egenskabsværdier, specielt til avancerede lineære og ikkelineære beregninger. For at opnå dette, bliver eksperimentelle data fra over 3,000 referencer og dokumenter, som stammer fra 90 år siden til de nyeste kilder, behandlet og indskrevet ved brug af en proprietær data erhvervelse metode.
extended range
solution img
TUSINDVIS AF SPÆNDING-TØJNINGS KURVER

En unik samlings af mere end 150,000 spænding-tøjnings kurver til beregninger for mere end 20,000 plastisk deformerbare materialer, for forskellige varmebehandlinger, arbejdstemperaturer og tøjningshastigheder, fra kvasistatisk til over 1000 1/s. Både analytiske og ingeniørvidenskabelige spændings kurver er givet, med mulighed for at interpolere kurverne med bruger definerede temperaturer og tøjningshastigheder.

solution img
STØRSTE SAMLING AF CYKLISKE EGENSKABER

Den største database af livscyklus parametre for både tøjning og spænding med mere end 35,000 materialer, med e-N og S-N diagrammer, forskellige varme behandlinger og belastningstilstande. Monotone egenskaber er medtaget som reference punkt sammen med statistiske udmattelses parametre hvor det er muligt.

solution img
EGENUDVIKLET METODOLOGI FOR ESTIMERING AF EGENSKABER

Baseret på Total Materias krydsreferencetabeller og tilsvarende materielle egenskaber, giver Extended Range estimater for spænding-tøjnings kurver for yderligere 90,000 materialer og cyklisk egenskaber for 80,000 mere. Selv om estimater ikke helt kan erstatte forsøgsdata, giver de et værdifuldt udgangspunkt for yderligere forskning og beregninger.

solution img
MERE AVANCEREDE EGENSKABER FOR DESIGN OG SIMULERING

Danner grænser og høj-tøjnings kurver ved forskellige temperaturer, til simulering af smedning, trækning og andre formgivende operationer. Brud mekanik K1C, KC, revnedannelse og Paris lov parametrene er repræsenteret, med de tilsvarende grafer af revnedannelse. Krybnings data inklusiv flydespænding og brudspædning ved forskellige temperaturer med beregninger fra Larsen-Miller parameter og den tilbageværende livstid af komponenten.

Fordelenes

Undgå dyre og potentielt farlige fejl; åbner nye muligheder for bedre optimeret og omkostningseffektivt design; styrker nøjagtigheden og effektiviteten i hele proces forløbet