Extended RangeVÝHODYŘEŠENÍVÝZVA

Datový soubor Rozšířená řady poskytuje jedinečný zdroj vlastností materiálů pro pokročilé konstrukční a tepelně technické výpočty a analýzy včetně křivek napětí-deformace, diagramů tvařitelnosti, dat o únavě a více.

Výzvy
  • Nalezení údajů o materiálu podstatných pro pokročilé inženýrské výpočty a simulace počítačem podporované inženýrství (CAE) a analýzy metodou konečných prvků (FEA)
  • Získání křivek napětí-deformace při různých teplotách a při různých rychlostech deformace
  • Porovnání únavových vlastností různého původu např. americké, evropské a asijské materiály

Řešení: Total Materia - Extended Range

Rozšířená řada nabízí unikátní kolekci pokročilých dat o vlastnostech pro použití v kritických činnostech projekce a přináší účinný nástroj pro extrémně časově náročné úkoly nalezení spolehlivých informací o vlastnostech materiálů, speciálně pro pokročilé lineární a nelineární výpočty. K dosažení tohoto cíle, experimentální data z více než 3 000 odkazů a dokumentů starých 90 let až po současné, které byly zpracovány a zahrnuty do patentované metody získávání dat.
extended range
solution img
TISÍCE KŘIVEK NAPĚTÍ - DEFORMACE

Unikátní sbírka více než 150 000 křivek napětí-deformace pro výpočty v plastické oblasti pokrývá více než 20 000 látek, s různými tepelnými zpracováními, pracovními teplotami a rychlostmi deformace, od kvazistatické po 1000 1/s. Jsou uvedeny skutečné a smluvní křivky napětí - deformace s možností interpolace křivek pro uživatelsky definované teploty a deformační rychlosti.

solution img
NEJVĚTŠÍ SBÍRKA CYKLICKÝCH VLASTNOSTÍ

Největší databáze deformačních a napěťových parametrů pro více než 35 000 materiálů, e-N a S-N diagramů, pro různé tepelné úpravy a podmínky zatížení. Monotónní vlastnosti jsou uvedeny pro referenční spolu se statistickými únavovými parametry.

solution img
PATENTOVANÁ METODOLOGIE PRO ODHAD VLASTNOSTÍ

Rozšířená řada, založena na Total Materia tabulkách vzájemných odkazů a vlastnostech ekvivalentních materiálů, poskytuje odhady pro křivky napětí-deformace pro 90 000 materiálů a cyklických vlastností pro dalších 80 000. Přestože odhady nemohou zcela nahradit experimentální data, přesto poskytují cenné východisko pro další výzkum a výpočty.

solution img
VÍCE POKROČILÝCH VLASTNOSTÍ PRO DESIGN A SIMULACI

Formování limitu a vysocenapěťových křivek v rozsahu teplot pro simulaci kování, tažení a dalších tvářecích operací. Lomová mechanika K1C, KC, růstové trhliny a parametry Parisova zákona jsou prezentovány s odpovídajícím grafem růstu trhlin. Data o tečení včetně meze kluzu a meze pevnosti při tečení při různých teplotách se výpočet Larsenova-Millerova parametru a zbývající dobu životnosti součástek.

Výhody

Vyhnutí se nákladným a potenciálně nebezpečným chybám, otevírá nové příležitosti pro více optimální a cenově efektivní design, zvýšení přesnosti a efektivity v celém procesu
Datový soubor Rozšířená řady poskytuje jedinečný zdroj vlastností materiálů pro pokročilé konstrukční a tepelně technické výpočty a analýzy včetně křivek napětí-deformace, diagramů tvařitelnosti, dat o únavě a více.

Výzvy
  • Nalezení údajů o materiálu podstatných pro pokročilé inženýrské výpočty a simulace počítačem podporované inženýrství (CAE) a analýzy metodou konečných prvků (FEA)
  • Získání křivek napětí-deformace při různých teplotách a při různých rychlostech deformace
  • Porovnání únavových vlastností různého původu např. americké, evropské a asijské materiály

Řešení: Total Materia - Extended Range

Rozšířená řada nabízí unikátní kolekci pokročilých dat o vlastnostech pro použití v kritických činnostech projekce a přináší účinný nástroj pro extrémně časově náročné úkoly nalezení spolehlivých informací o vlastnostech materiálů, speciálně pro pokročilé lineární a nelineární výpočty. K dosažení tohoto cíle, experimentální data z více než 3 000 odkazů a dokumentů starých 90 let až po současné, které byly zpracovány a zahrnuty do patentované metody získávání dat.
extended range
solution img
TISÍCE KŘIVEK NAPĚTÍ - DEFORMACE

Unikátní sbírka více než 150 000 křivek napětí-deformace pro výpočty v plastické oblasti pokrývá více než 20 000 látek, s různými tepelnými zpracováními, pracovními teplotami a rychlostmi deformace, od kvazistatické po 1000 1/s. Jsou uvedeny skutečné a smluvní křivky napětí - deformace s možností interpolace křivek pro uživatelsky definované teploty a deformační rychlosti.

solution img
NEJVĚTŠÍ SBÍRKA CYKLICKÝCH VLASTNOSTÍ

Největší databáze deformačních a napěťových parametrů pro více než 35 000 materiálů, e-N a S-N diagramů, pro různé tepelné úpravy a podmínky zatížení. Monotónní vlastnosti jsou uvedeny pro referenční spolu se statistickými únavovými parametry.

solution img
PATENTOVANÁ METODOLOGIE PRO ODHAD VLASTNOSTÍ

Rozšířená řada, založena na Total Materia tabulkách vzájemných odkazů a vlastnostech ekvivalentních materiálů, poskytuje odhady pro křivky napětí-deformace pro 90 000 materiálů a cyklických vlastností pro dalších 80 000. Přestože odhady nemohou zcela nahradit experimentální data, přesto poskytují cenné východisko pro další výzkum a výpočty.

solution img
VÍCE POKROČILÝCH VLASTNOSTÍ PRO DESIGN A SIMULACI

Formování limitu a vysocenapěťových křivek v rozsahu teplot pro simulaci kování, tažení a dalších tvářecích operací. Lomová mechanika K1C, KC, růstové trhliny a parametry Parisova zákona jsou prezentovány s odpovídajícím grafem růstu trhlin. Data o tečení včetně meze kluzu a meze pevnosti při tečení při různých teplotách se výpočet Larsenova-Millerova parametru a zbývající dobu životnosti součástek.

Výhody

Vyhnutí se nákladným a potenciálně nebezpečným chybám, otevírá nové příležitosti pro více optimální a cenově efektivní design, zvýšení přesnosti a efektivity v celém procesu