Equivalents Finder là một chức năng mới cho phép bạn tìm các tùy chọn vật liệu tương đương và tương tự hơn bên trong Total Materia!

Total Materia có hơn 15,000,000 kết nối giữa các tài liệu thông qua các bảng tham chiếu chéo rộng lớn của chúng tôi nhưng đôi khi thậm chí điều này có thể không đủ!

Để giúp tìm các tùy chọn bổ sung để xem xét lựa chọn tài liệu, Trình tìm kiếm tương đương cho phép bạn tạo danh sách các tài liệu tương tự dựa trên các thuộc tính quan trọng nhất đối với bạn.

Trong trường hợp ví dụ này sẽ hướng tới thử và tìm các vật liệu tương tự hoặc tương đương phù hợp với thép cacbon thấp có các chất tương tự hạn chế có sẵn thông qua các bảng tham chiếu chéo truyền thống.

Bước 1: Đi đến Equivalents Finder

Để đi đến Equivalents Finder bạn có thể truy cập vào Bản tham chiều chéo (cross reference tables) trực tiếp hoặc nhấn vào đường link bên khung bên phải.

Go to equivalents finder

Step 2: Xác định các thuộc tính

Để bắt đầu tìm kiếm trong Equivalents Finder, trước tiên bạn cần chọn thuộc tính nào bạn muốn sử dụng làm cơ sở cho tính tương tự. Trong trường hợp này Yield Stress là thuộc tính đầu tiên chúng ta sẽ thêm vào. Cũng nhờ vào thông tin này để xác định thông tin về phạm vi nhiệt độ. Chỉ cần nhấp vào thêm thuộc tính để chuyển sang bước tiếp theo.

Define properties

Bước 3: Danh sách các kết quả và so sánh

Nếu bạn chỉ muốn tìm các tài liệu có Mức độ ứng suất tương tự thì bạn có thể tùy ý xác định các tiêu chuẩn của mình và chọn độ nhạy tìm kiếm để so sánh.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta sẽ thêm một số thuộc tính khác vào Equivalents Finder để thu hẹp danh sách tìm kiếm. Chúng tôi đang tìm kiếm đặc biệt cho các vật liệu của Nga có một kết hợp chặt chẽ với vật liệu của Đức của chúng tôi.

Other optional setup and result list

Chỉ cần so sánh nhanh với các tiêu chí như ứng suất tới hạn, ứng suất kéo và khối lượng riêng, chúng tôi đã tìm thấy một vật liệu phù hợp với yêu cầu.

Side by side comparison

Cũng có thể thêm một hoặc nhiều tài liệu trong danh sách kết quả vào các công cụ lựa chọn khác của chúng tôi bao gồm chế độ xem so sánh 4 chiều và Analytics cho phép bạn xem và so sánh nhiều vật liệu trên cùng một biểu đồ.