Pretraživač ekvivalenata je nova funkcija koja Vam omogućava pronalazak još više ekvivalentnih i sličnih materijala unutar Total Materiabaze!

Total Materia stvara preko 15 000 000 veza među materijalima u Uporednim tabelama, ali nekada čak ni to nije dovoljno!

Kako bi se uzeli u obzir dodatni kriterijumi prilikom izbora materijala Pretraživač ekvivalenata Vam omogućava da kreirate listu materijala na osnovu sličnosti njihovih osnovnih osobina.

U ovom primeru treba pronaći materijale koji su ekvivalentni ili slični niskougljeničnom čeliku za koji se moće pronaći ograničen broj sličnih materijala kroz opciju Uporedne tabele.

1. korak: Idite u Pretraživač ekvivalenata

Pretraživaču ekvivalenata možete pristupiti ili direktno iz Uporednih tabela ili klikom na link u meniju sa strane.

Go to equivalents finder

2. korak: Definišite osobine

Da biste započeli pretragu u Pretraživaču ekvivalenata, odaberite osobine koje će biti uslov sličnosti materijala. U ovom primeru biramo granicu tečenja. Nakon toga, moguće je odabrati opseg temperatura. Zatim kliknite na Dodajte osobinu kako biste prešli na sledeći korak.

Define properties

3. korak: Lista rezultata i upoređivanje

Ukoliko želite da pronađete samo materijale sa sličnom granicom tečenja možete definisati i standard iz kog potiču, kao i stepen osetljivosti pretrage.

U ovom slučaju, dodaćemo još nekoliko osobina u Pretraživač ekvivalenata, kako bismo dodatno suzili listu rezultata. Želimo da pronađemo određen ruski materijal koji je sličan našem nemačkom materijalu.

Other optional setup and result list

U brzom prikazu poređenja možete videti granicu tečenja, zatezni napon i gustinu ekvivalentnog/sličnog materijala.

Side by side comparison

Takođe, moguće je dodati jedan ili vše materiajala iz liste rezultata u druge naše alate za odabir materijala, uključujući Prikaz poređenja 4 materijala i Analize, kroz koje je moguće porediti više materijala na istom dijagramu.