For bedrifter som består av en rekke ulike ingeniørdisipliner med bransjeledende teknologi er viktigheten av presis og pålitelig data om materialegenskaper noe som ikke må undervurderes. For bedrifter hvor prosjekter og team som er fordelt på ulike geografiske lokasjoner over hele verden vil det ofte være et økt press på å overholde tidsfrister og holde kostnader nede. Dette gjør at lett tilgjengelig informasjon om materialer og deres egenskaper ikke bare er fordelaktig, men også helt essensielt.

Total Materia plattformen støtter hele produktets livssyklus. Dette gjøres gjennom unike spenning-tøyningskurver for CAE simuleringer innenfor Expanded Range modulen, material egenskaper og kryssreferanse for ingeniørarbeid, og å finne alternative materialer gjennom Total Metals og PolymerPLUS.

Jeg besøkte deres internettside i dag, og jeg kan fortsatt ikke tro at det eksisterer en side med så mye informasjon og ressurser. Som en metallurg kan jeg bare bruke to ord: «Fantastisk og utrolig». Tusen takk for deres ytelser... Jeg ønsker Total Materia lykke til, og en fortsatt suksess.

Ravikiran Desai
Larsen & Toubro Limited, Baroda, India

Fordelene

Øke nøyaktighet for å unngå kostbare og farlige feil; global plattform på 26 ulike språk for repeterende resultat og massive tidsbesparelser; nye muligheter for optimalisering og besparelser i design og global sourcing.