Total Materia plattformen lockar till sig en mängd industrier från hela världen, inklusive många branscher som inte är direkt förknippade med materialegenskaper, men har flera specifika tekniska behov. Från leksaksindustrin, kompaktkameratillverkning till service av världens största teleskop, precision urtillverkningen, filmskapande och Disneyland till massproduktion av cement, gummi och möbler. Total Materia matchar denna mångfald genom att erbjuda den mest expansiva och mångsidiga materialdatabasen tillgänglig på markanden.

Täcker en stor omfattning av datamängder och funktioner exempelvis omedelbar dechiffrering av okända kvaliteter och specifikationer, internationella materialkorsreferenser samt att hitta alternativ för materialanskaffning och inköp inom Total Metals och PolymersPLUS. Total Materia erbjuder också ett brett sortiment av metalliska och icke-metalliska material, de uppfyller behoven för högt diversifierade företag och ger ovärderlig hjälp med att optimera företagets produktionsprocess.

Ert program är verkligen ett värdefullt verktyg och unikt på internet. Jag är väldigt nöjd ert program, särskilt med era omfattande korsreferenstabeller. Det stöd jag har fått var ensamt värd priset. Detta är en bra investering.

Dr Vladimir Ogarevic
Vextec, Nashville, USA

Fördelarna

Massiva tidsbesparingar genom snabb och effektiv informationssökning; bättre kommunikation mellan leverantörer, kunder och internt; nya möjligheter för optimering och besparingar i design och global sourcing.