Total Materia platforma privlači mnoštvo drugih industrija iz celog sveta, uključujući mnoge sektore koje ne možemo odmah da povežemo sa osobinama materijala, ali koje imaju raznovrsne inženjerske potrebe. Od industrije igračka, preko proizvodnje malih kamera do najvećih teleskopa na svetu, precizne ručne izrade satova, snimanja filmova i Diznilenda, do proizvodnje cementa, gume i nameštaja, Total Materia odgovara ovoj raznolikosti nudeći najveću i najsvestraniju bazu podataka materijala.

Pokrivajući niz skupova podataka i funkcija, kao što su momentalno dešifrovanje nepoznatih oznaka i specifikacija, međunarodne uporedne tabele materijala i pronalaženje alternativa u nabavci materijala unutar Total Metals i PolyPLUS modula, za niz metala i nemetala, Total Materia ispunjava potrebe najrazličitijih industrija i pruža neuporedivu pomoć u optimizaciji u svim oblastima rada sa materijalima.

Vaš program je zaista korsitan i jedinstven alat na tražištu. Potpuno sam zadovoljan rezultatima, posebno sa sveobuhvatnim uporednim tabelama. Podršku koju sam dobio je vredela kao i sama cena. Dobra investicija.

Dr Vladimir Ogarevic
Vextec Corporation, Nashville, USA

Povoljnosti

Velika ušteda vremena u pribavljanju podataka o osobinama materijala; značajno smanjenje problema u komunikaciji sa dobavljačima, kupcima i interno; nove mogućnosti za optimizaciju i uštedu u projektovanju i globalnoj nabavci