Total Materia vetää puoleensa monenlaisia toimialoja ympäri maailman. Monet niistä eivät suoraan liity materiaalien ominaisuuksiin, mutta vaativat tarkkaa insinöörityötä. Kaikki leluteollisuudesta ja pienkameratuotannosta maailman suurimpien teleskooppien valmistajiin, kellojen käsityöteollisuuteen, elokuvateollisuuteen ja Disneylandiin sekä edelleen sementin, kumin ja huonekalujen massatuotantoon hyötyvät Total Materian laajasta ja monipuolisesta materiaalitietokannasta.

Total Materia täyttää erittäin monialaisen liiketoiminnan tarpeet metallisten ja epämetallisten materiaalien suhteen ja tarjoaa verratonta apua kaikkien materiaalin työvaiheiden optimoinnissa. Se kattaa Total Metals- ja PolymersPLUS-moduulien avulla laajan valikoiman tietojoukkoja ja toimintoja, kuten välittömän tuntemattomien arvojen ja määrittelyjen tulkinnan, kansainvälisen materiaalien ristiviittauksen ja vaihtoehtojen löytämisen materiaalihankinnoissa.

Ohjelmanne on todella arvokas työkalu ja ainutlaatuinen Internetissä. Olen täysin tyytyväinen sen tuloksiin, erityisesti kattaviin ristiviittaustaulukoihin.

Tuki, jota olen saanut, on jo yksistään ollut hinnan arvoista. Tämä on oiva sijoitus.

Dr Vladimir Ogarevic
Vextec, Nashville, USA

Hyödyt

Suuria aikasäästöjä materiaalien ominaisuusdatan etsinnässä; väärinymmärrysten huomattava väheneminen toimittajien, asiakkaiden ja kollegoiden kanssa; uusia optimointi- ja säästömahdollisuuksia suunnittelussa ja kansainvälisissä hankinnoissa