Data plus คือ โมดูลเสริมที่จัดหาข้อมูลการกัดกร่อน, ข้อมูลการเชื่อมต่อวัสดุ. ข้อมูลขนาด และ ค่าความคลาดเคลื่อน และการเคลือบผิวของวัสดุ สำหรับวัสดุที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กมากกว่า 1000 ชนิด

โดยการรวมกันของฐานข้อมูล Total Metals PolyPLUS และ DataPLUS จะช่วยเสริมการตัดสินใจให้มีความแม่นยำและ มีทางเลือกการใช้งานที่มากขึ้น.

ความท้าทาย
  • เข้าใจพฤติกรรมการกัดกร่อนของวัสดุในการใช้งานจริง
  • การเลือกวัสดุสำหรับกระบวนการงานเชื่อม
  • มุมมองรวมทั้งคุณสมบัติของวัสดุและข้อมูลขนาด
  • ค้นหาการเคลือบและคุณสมบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุนั้นผ่านเครื่องมือเพียงตัวเดียว

วิธีแก้ปัญหา: Total Materia - DataPLUS

DataPLUS ครอบคลุมข้อมูลอย่างกว้างขวาง ภายในชุดข้อมูลย่อยทั้งสาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการคัดเลือกวัสดุที่ต้องการ เมื่อรวมทั้งหมดแล้ว DataPLUS เชื่อมต่อกับข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เช่นองค์ประกอบทางเคมี ตารางเทียบเท่าวัสดุ ส่วนประกอบ คุณสมบัติทางกล และทางกายภาพ ซึ่งทำให้มองเป็นภาพใหญ่ได้อย่างง่ายดาย.
core
solution img
ข้อมูลการกัดกร่อนสำหรับวัสดุมากมาย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการกัดกร่อนและความต้านทานการกัดกร่อน ในสภาพแวดล้อม และสภาวะอุณหภูมิที่ที่หลากหลาย ข้อมูลการกัดกร่อนรวมทั้ง อุณหภูมิ เวลาที่ถูกแสง และการกัดกร่อน ซึ่งรวมกับคุณสมบัติทางกล และทางกายภาพ ซึ่งรวมกันอยู่สำหรับการเลือกวัสดุ.

solution img
ข้อมูลการเชื่อมสำหรับวัสดุทั่วโลก

การหาข้อมูลการเชื่อม เช่น คุณสมบัติทางกลของข้อต่อ,ข้อมูลสำหรับการรวมวัตสดุหลากหลายชนิด, ข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุ คุณลักษณะและการอ้างอิงของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อม

solution img
หาขนาดแลความแปรปรวนภายในเวลาไม่กี่วินาที

ช่วยเชื่อมโยงระหว่างวิศกรกับแผนกจัดซื้อขนาดและความคลาดเคลื่อนของชุดข้อมูลจะช่วยให้คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการวัดขนาดวัสดุ ความผันแปรที่อาจเกิดขึ้นได้ และข้อมูลที่มีประโยชน์.

solution img
ค้นหาข้อมูลเคลือบเพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของวัสดุ

มีข้อมูลการเคลือบกว่าร้อยแบบ ประกอบด้วยขนาดและคุณสมบัติ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกวัสดุมาเคลือบได้แม่นยำขึ้น ใช้การค้นหา เพื่อหาคุณสมบัติเช่น ขนาด อุณหภูมิใช้งานสูงสุด ความแข็ง และอีกหลากหลายค่า.

ประโยชน์

ทำให้การเลือกวัสดุมีความแม่นยำขึ้น ; โดยการหาข้อมูลของวัสดุในชีวิตจริง เพิ่มขอบเขตของข้อมูลคุณสมบัติวัสดุ รวมทั้งเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการออกแบบและการซื้อวัสดุ