DataPLUS เป็นโมดูลเสริม ที่ให้ข้อมูลครอบคลุมไปถึงข้อมูลของการเชื่อมติด สารหล่อลื่นและสารหล่อเย็น ขนาดวัสดุ tribology และสารเคลือบสำหรับวัสดุโลหะและอโลหะหลายพันรายการ

โดยการรวมกันของฐานข้อมูล Total Metals PolyPLUS และ DataPLUS จะช่วยเสริมการตัดสินใจให้มีความแม่นยำและ มีทางเลือกการใช้งานที่มากขึ้น.

ความท้าทาย
  • การเลือกวัสดุสำหรับกระบวนการงานเชื่อม
  • มุมมองรวมทั้งคุณสมบัติของวัสดุและข้อมูลขนาด
  • ค้นหาการเคลือบและคุณสมบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุนั้นผ่านเครื่องมือเพียงตัวเดียว

วิธีแก้ปัญหา: Total Materia - DataPLUS

DataPLUS ครอบคลุมข้อมูลอย่างกว้างขวาง ภายในชุดข้อมูลย่อยทั้งสาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการคัดเลือกวัสดุที่ต้องการ เมื่อรวมทั้งหมดแล้ว DataPLUS เชื่อมต่อกับข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เช่นองค์ประกอบทางเคมี ตารางเทียบเท่าวัสดุ ส่วนประกอบ คุณสมบัติทางกล และทางกายภาพ ซึ่งทำให้มองเป็นภาพใหญ่ได้อย่างง่ายดาย.
core
solution img
ข้อมูลการเชื่อมสำหรับวัสดุทั่วโลก

การหาข้อมูลการเชื่อม เช่น คุณสมบัติทางกลของข้อต่อ,ข้อมูลสำหรับการรวมวัตสดุหลากหลายชนิด, ข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุ คุณลักษณะและการอ้างอิงของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อม

solution img
สารหล่อลื่นและสารหล่อเย็น และคุณสมบัติ

ช่วยในการตัดสินใจถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกสารหล่อลื่นและสารหล่อเย็นที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอายุการใช้งาน เมื่อรวมกับข้อมูล Tribological สำหรับวัสดุหลายพันรายการ รวมถึงยังสามารถค้นหาภาพที่สมบูรณ์ของการเกินปฏิกิริยากับพื้นผิวได้อีกด้วย
สามารถค้นหาข้อมูล Tribological เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงเสียดทานและความสามารถในการต้านทานการสึกหรอในวัสดุหลายพันรายการ จากหลากหลายประเทศ และเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นและการย่อยสลายของชิ้นส่วนโดยการเลือกสารหล่อลื่นและสารหล่อเย็นที่ถูกต้อง

solution img
หาขนาดแลความแปรปรวนภายในเวลาไม่กี่วินาที

ช่วยเชื่อมโยงระหว่างวิศกรกับแผนกจัดซื้อขนาดและความคลาดเคลื่อนของชุดข้อมูลจะช่วยให้คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการวัดขนาดวัสดุ ความผันแปรที่อาจเกิดขึ้นได้ และข้อมูลที่มีประโยชน์.

solution img
ค้นหาข้อมูลเคลือบเพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของวัสดุ

มีข้อมูลการเคลือบกว่าร้อยแบบ ประกอบด้วยขนาดและคุณสมบัติ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกวัสดุมาเคลือบได้แม่นยำขึ้น ใช้การค้นหา เพื่อหาคุณสมบัติเช่น ขนาด อุณหภูมิใช้งานสูงสุด ความแข็ง และอีกหลากหลายค่า.

ประโยชน์

ทำให้การเลือกวัสดุมีความแม่นยำขึ้น ; โดยการหาข้อมูลของวัสดุในชีวิตจริง เพิ่มขอบเขตของข้อมูลคุณสมบัติวัสดุ รวมทั้งเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการออกแบบและการซื้อวัสดุ