DataPLUS is a supplementary module providing data subsets covering joints information, lubricants and coolants, material dimensions, tribology, and coatings for thousands of metallic and non-metallic materials.

I synergi till de primära materialdatabaserna, Total Metals och PolyPLUS, understödjer DataPLUS industiella nyckelapplikationsbeslut genom att göra de nogrannare och som tar hänsyn till materialval och använding.

Utmaningarna
  • Material och förbrukningsartiklar valda för framgångsrik svetsning
  • En gemensam syn på både materialegenskaper och dimensioneringsdata
  • Hitta coating:s och deras egenskaper relaterat till material i en gemensam plattform

Lösning: Total Materia - DataPLUS

DataPLUS täcker ett brett utbud av information med dess tre data undergrupper vilka agerar som en viktig lösningsresurs för materialprocessval. Helt integrerad, DataPLUS förenas steglöst till annan nyckelinformation som kemisk samansättning, tabeller med ekvivalenta material, mekaniska- och fysiska egenskaper, vilket gör det lättare att se helhetsbilden.
core
solution img
SVETSNINGSINFORMATION FÖR GLOBALA MATERIAL OCH FÖRBRUKNINGSPRODUKTER

Hitta kritisk svetsinformation såsom mekaniska egenskaper vid mekaniska kopplingar, information för tusentals materialkombinationer, basmaterialpatentdata, förbrukningsegenskaper och hänvisningar till liknande svetsmetoder.

solution img
LUBRICANT AND COOLANT MATERIALS AND TRIBOLOGICAL DATA

Make key decisions about suitable lubricants and coolants to reduce cost by ensuring optimized part life. In combination with tribological data for thousands of materials, a complete picture of surface interaction can be discovered.
Find tribological data to understand the friction and subsequent wear potential for thousands of international materials and to help avoid unnecessary power loss and part degradation through the correct lubricant and coolant selection.

solution img
HITTAR DIMENSIONER OCH TOLERANSINFORMATION PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ett måste om klyftan mellan ingenjörer och inköpare skall överbryggas. Dimensionerings och toleransdatan tillåter er att hitta information som resulterar i specialmaterialmätningar, med vissa tillåtna variationer tillsammans med information om pakningsformat.

solution img
SÖKNING FÖR COATINGINFORMATION FÖR ATT FÖRSTÅ PRESTANDAN

Hundratals coatingbetäkningar är tillgängliga men dimensionerings- och egenskaps data för att hjälpa till med nogrannare coatingbeslut samt coatingprestanda. Genom att använda det enkla interfacet kan ni hitta egenskaper, maximal arbetstemperatur, hårdhet och mycket mer.

Fördelarna

Genererar mer nogrannare materialval; Förser användaren med en djupare insikt i materialbeteende för verkliga förhållanden; Breddar räckvidden för att hitta bulkmaterialegenskaper; Överbrygger klyftan mellan process av design och materialinköp