Dataplus är en kompletterande datamodul som ger korrosionsdata, materialkopplingsinformation, materiella dimensioner och toleranser och beläggningsinformation för tusentals av metalliska och icke-metalliska material.

I synergi till de primära materialdatabaserna, Total Metals och PolyPLUS, understödjer DataPLUS industiella nyckelapplikationsbeslut genom att göra de nogrannare och som tar hänsyn till materialval och använding.

Utmaningarna
  • Förståelse av hur rost beter sig i verkliga applikationer
  • Material och förbrukningsartiklar valda för framgångsrik svetsning
  • En gemensam syn på både materialegenskaper och dimensioneringsdata
  • Hitta coating:s och deras egenskaper relaterat till material i en gemensam plattform

Lösning: Total Materia - DataPLUS

DataPLUS täcker ett brett utbud av information med dess tre data undergrupper vilka agerar som en viktig lösningsresurs för materialprocessval. Helt integrerad, DataPLUS förenas steglöst till annan nyckelinformation som kemisk samansättning, tabeller med ekvivalenta material, mekaniska- och fysiska egenskaper, vilket gör det lättare att se helhetsbilden.
core
solution img
KORRISIONSDATA FÖR TUSENTALS MATERIAL

Hitta information om materialkorrosionshastighet och korrisionsmotstånd i diversifierade miljöer och för olika temperatursförhållanden. Korrisionsdata inkluderar medie, temperatur, exponeringstid, och korrisionstyp är steglöst integrerad med mekaniska och fysikaliska egenskaper, vilket gör materialutvalet mer förenat.

solution img
SVETSNINGSINFORMATION FÖR GLOBALA MATERIAL OCH FÖRBRUKNINGSPRODUKTER

Hitta kritisk svetsinformation såsom mekaniska egenskaper vid mekaniska kopplingar, information för tusentals materialkombinationer , basmaterialpatentdata, förbrukningsegenskaper och hänvisningar till liknande svetsmetoder.

solution img
HITTAR DIMENSIONER OCH TOLERANSINFORMATION PÅ NÅGRA SEKUNDER

Ett måste om klyftan mellan ingenjörer och inköpare skall överbryggas. Dimensionerings och toleransdatan tillåter er att hitta information som resulterar i specialmaterialmätningar, med vissa tillåtna variationer tillsammans med information om pakningsformat.

solution img
SÖKNING FÖR COATINGINFORMATION FÖR ATT FÖRSTÅ PRESTANDAN

Hundratals coatingbetäkningar är tillgängliga men dimensionerings- och egenskaps data för att hjälpa till med nogrannare coatingbeslut samt coatingprestanda. Genom att använda det enkla interfacet kan ni hitta egenskaper, maximal arbetstemperatur, hårdhet och mycket mer.

Fördelarna

Genererar mer nogrannare materialval; Förser användaren med en djupare insikt i materialbeteende för verkliga förhållanden; Breddar räckvidden för att hitta bulkmaterialegenskaper; Överbrygger klyftan mellan process av design och materialinköp