Modul DataPLUS pruža podatke o koroziji, dimenzijama i toleranciji materijala i poluproizvoda, prevlakama, i spojevima za desetine hiljada metala i nemetala.

U sinergiji sa osnovnim modulima Total Metals i PolyPLUS, DataPLUS daje osnove za kvalitetno odlučivanje o izboru i upotrebi materijala.

Izazovi
  • Razumevanje korozivnog ponašanja materijala u stvarnoj eksploataciji, u prisustvu veoma različitih medijuma i na različitim temperaturama
  • Procena karakteristika spoja, kao i izbor osnovnih i dodatnih materijala u zavarenim i drugim spojevima
  • Uvid u podatke o dimenzijama i tolerancijama raznolikih materijala i polufabrikata
  • Pronalaženje prevlaka i materijala na kojima se one primenjuju

Rešenje: Total Materia - DataPLUS

DataPLUS pokriva širok spektar informacija unutar svoja četiri podskupa i ima važnu ulogu pri procesu selekcije materijala. Potpuno integrisan, DataPLUS je povezan sa drugim ključnim informacijama kao što su hemijski sastav, tabele ekvivalentnih materijala, mehaničke i fizičke osobine, dajući vam kompletnu sliku o materijalu.
core
solution img
PODACI O KOROZIJI ZA DESETINE HILJADA MATERIJALA

Pronađite informacije o brzini korozije materijala i otpornosti na koroziju u raznim okruženjima, kao i u raznim temperaturnim uslovima. Podaci o koroziji uključujuću sredinu, temperaturu, vreme izlaganja i tip korozije, sa jednostavnom pretragom u više od 2.000 različitih medijuma.

solution img
KARAKTERISTIKE ZAVARENIH I DRUGIH SPOJEVA

Pronađite kritične informacije kao što su mehaničke osobine spoja, podaci o osnovnim i dodatnim materijalima, lemovima i adhezivima, uz naznake o tehologiji spajanja i referencama za više detalja.

solution img
BRZO PRONALAŽENJE INFORMACIJA O DIMENZIJAMA I TOLERANCIJAMA

Neophodna kako bi se povezali inženjering i nabavke, kolekcija podataka o dimenzijama i tolerancijama vam omogućava pronalaženje informacija koje se odnose na mere određenih formi poluproizvoda i njihove dozvoljene varijacije.

solution img
PRETRAŽIVANJE INFORMACIJA O PREVLAKAMA I RAZUMEVANJE NJIHOVOG UČINKA

Hiljade oznaka prevlaka sa podacima o dimenzijama i osobinama su vam na raspolaganju za donošenje pravih odluka vezanih za izbor prevlaka i njihovog učinka. Koristećenjem jednostavnog pretraživača, pronađite osobine kao što su dimenzije, maksimalna radna temperatura, čvrstoća i još mnogo toga.

Povoljnosti

Bolji izbor materijala za najrazličitije eksploatacione uslove; Brže i preciznije projektovanje konstrukcija sa spojevima; Neophodan za povezivanja procesa projektovanja i nabavke materijala