DataPLUS is a supplementary module providing data subsets covering joints information, lubricants and coolants, material dimensions, tribology, and coatings for thousands of metallic and non-metallic materials.

I synergi med den primære materialdatabasen, Total Metals og PolyPLUS, støtter og supplementerer DataPLUS viktige anvendelse innen industrien og hjelper til å gjøre riktige valg relatert til materialvalg og bruk.

Utfordringer
  • Material- og forbruksvalg for vellykkede sveiseoperasjoner
  • En samlet visning for både egenskap- og størrelsesdata
  • Finne belegg og deres egenskaper knyttet til materialer i én felles plattform

Løsningen: Total Materia - DataPLUS

DataPLUS dekker et bredt spekter av informasjon gjennom sine data undergrupper, hvor den fungerer som en viktig ressurs for materialvalg prosessen. Fullstendig integrert, kobles DataPLUS sømløst til annen informasjon som kjemiske sammensetninger, tabeller av tilsvarende materialer og mekaniske og fysiske egenskaper. Dette gjør det uanstrengt å holde oversikten.
core
solution img
SVEISEINFORMASJON TIL GLOBALE MATERIALER OG FORBRUKSMATERIELL

Finn nødvendig informasjon om sveising som mekaniske egenskaper ved skjøter, tusenvis av materialkombinasjoner, egenskaper til basemateriale, egenskaper til forbruksvarer og referanser til relaterte sveisemetoder.

solution img
LUBRICANT AND COOLANT MATERIALS AND TRIBOLOGICAL DATA

Make key decisions about suitable lubricants and coolants to reduce cost by ensuring optimized part life. In combination with tribological data for thousands of materials, a complete picture of surface interaction can be discovered.
Find tribological data to understand the friction and subsequent wear potential for thousands of international materials and to help avoid unnecessary power loss and part degradation through the correct lubricant and coolant selection.

solution img
FINNE STØRRELSES OG TOLERANSEINFORMASJON PÅ SEKUNDER

Et MÅ ha for å redusere avstanden mellom prosjektering og innkjøp. Størrelse og tolleranse-datasett gir deg tilgang til informasjon knyttet til spesifikke målinger, deres tilatelige variasjoner, sammen med nyttig informasjon om emballering.

solution img
SØK ETTER BELEGSINFORMASJON Å FORSTÅ YTELSE

Hundrevis av belegg-betegnelser tilgjengelig med størrelse og egenskapsdata å tilrettelegge for nøyaktige beslutninger knyttet til valg av belegg og ytelse. Bruk det enkle søkes-grensesnittet for å finne egenskaper som størrelse, maksimum arbeidstemperatur, hardhet og mye mer.

Fordelene

Gjøre bedre materialvalg. Gi ytterligere innsikt i material atferd for virkelige forhold; Utvider omfanget av å finne store datagrupper; Minske gapet mellom designprosessene og material anskaffelse