DataPLUS on lisämoduuli, joka tarjoaa korroosiodataa, materiaalien mitta- ja toleranssitietoja sekä pinnoitetietoja tuhansille metalleille ja epämetalleille.

Yhdessä perustason materiaalitietokantojen, Total Metalsin ja PolyPLUS:n, kanssa DataPLUS tukee ja täydentää tärkeitä teollisuussovelluksiin liittyviä päätöksiä auttamalla tekemään tarkkoja ja harkittuja valintoja materiaalien valintoihin ja käyttöön liittyen.

Haasteet
  • Materiaalien korroosiokäyttäytymisen ymmärtäminen elävän elämän sovelluksissa
  • Yhtenäinen näkökulma materiaalien ominaisuus- ja mittatietoihin
  • Materiaaleihin liittyvien pinnoitteiden ja niiden ominaisuuksien löytäminen yhdestä lähteestä
  • Insinöörityön ja hankinnan välinen kommunikaatio mahdollisia virheitä välttäen

Ratkaisu: Total Materia - DataPLUS

Kolmella datakokoelmallaan DataPLUS kattaa laajasti tietoa ja toimii siten tärkeänä lisäresurssina materiaalien valintaprosessissa. DataPLUS on täysin integroitu, joten se yhdistää saumattomasti muitakin avaintietoja, kuten kemiallisia koostumuksia, materiaalien vastaavuustaulukoita ja mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Näin ollen isomman kuvan näkeminen on vaivatonta.
core
solution img
KORROOSIODATAA TUHANSILLE MATERIAALEILLE

Löydä tietoa materiaalien korroosionopeuksista ja korroosionkestävyydestä erilaisissa ympäristöissä ja vaihtelevissa lämpötiloissa. Korroosiodata, sisältäen aineen, lämpötilan, altistumisajan ja korroosiotyypin, on saumattomasti integroitu mekaanisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. Näin se tarjoaa yhtenäisen alustan materiaalivalintojen tekemiselle.

solution img
LÖYDÄ MITTA- JA TOLERANSSITIEDOT SEKUNNEISSA

Mittasuhde- ja toleranssidatakokoelman avulla voit löytää tietoa liittyen tiettyihin materiaalien mittoihin ja niiden sallittuihin vaihteluihin sekä pakkausmuotoihin. Tämä tieto on olennainen silta insinöörityön ja hankinnan välillä.

solution img
ETSI PINNOITETIETOA YMMÄRTÄÄKSESI SUORITUSKYKYÄ

Sadat saatavilla olevat pinnoitemäärittelyt ja niiden mitta- ja ominaisuustiedot auttavat tekemään tarkkoja päätöksiä liittyen pinnoitevalintaan ja suorituskykyyn. Yksinkertaista hakukäyttöliittymää käyttäen löydätte ominaisuuksia, kuten mittasuhteet, maksimaalisen toimintalämpötilan, kovuuden ja paljon muuta.

Hyödyt

Edistää tarkempia materiaalivalintoja; Tarjoaa lisätietoa materiaalien käyttäytymisestä elävän elämän olosuhteissa; Laajentaa bulkkimateriaalien ominaisuuksien löytämisen mahdollisuuksia; Tuo materiaalien suunnittelu- ja hankintaprosessit lähemmäs toisiaan