Το DataPLUS είναι μια συμπληρωματική ενότητα που παρέχει υποσύνολα δεδομένων που καλύπτουν τις πληροφορίες των αρθρώσεων, τα λιπαντικά και τα ψυκτικά μέσα, τις διαστάσεις υλικών, την τριβολογία και τις επικαλύψεις για χιλιάδες μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά.

Σε συνδυασμό με τις βάσεις δεδομένων πρωτογενών υλικών, τα Total Metals και το PolyPLUS, το DataPLUS υποστηρίζει και συμπληρώνει βασικές αποφάσεις για βιομηχανικές εφαρμογές, βοηθώντας στην πραγματοποίηση ακριβών και εξεταζόμενων επιλογών σχετικά με την επιλογή και τη χρήση του υλικού

Οι προκλήσεις
  • Αναζήτηση στοιχείων δεδομένων ιδιοκτησίας και πληροφοριών εφαρμογής σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα
  • Εύρεση δεδομένων για τη στήριξη αποφάσεων στο πλαίσιο νέων σχεδίων σχεδιασμού
  • Επικοινωνία μεταξύ της μηχανικής και των αγορών αποφεύγοντας πιθανά σφάλματα

Η λύση: Total Materia - DataPLUS

Το DataPLUS καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών μέσα στα πέντε υποσύνολα δεδομένων του που λειτουργούν ως κρίσιμος πρόσθετος πόρος για τη διαδικασία επιλογής υλικού. Εντελώς ολοκληρωμένο, το DataPLUS συνδέεται άψογα με άλλες βασικές πληροφορίες όπως χημική σύνθεση, πίνακες ισοδύναμων υλικών, μηχανικές και φυσικές ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι η προβολή της μεγαλύτερης εικόνας είναι εύκολη.
core
solution img
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Βρείτε κρίσιμες πληροφορίες για τη συγκόλληση και τις μηχανικές ιδιότητες της, πληροφορίες για χιλιάδες συνδυασμούς υλικών, βασικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά αναλώσιμων και αναφορές σε σχετικές μεθοδολογίες συγκόλλησης.

solution img
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Πάρτε βασικές αποφάσεις σχετικά με τα κατάλληλα λιπαντικά και ψυκτικά μέσα για να μειώσετε το κόστος εξασφαλίζοντας βελτιστοποιημένη διάρκεια ζωής. Σε συνδυασμό με τα τριβολογικά δεδομένα για χιλιάδες υλικά, μπορεί να ανακαλυφθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιφανειακής αλληλεπίδρασης.

solution img
ΒΡΕΙΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΧΕΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Απαραίτητο στην γεφύρωση της κατασκευής με την προμήθεια, τα δεδομένα διαστάσεων και ανοχών επιτρέπουν την εύρεση πληροφοριών σχετικές με συγκεκριμένες μορφές του προϊόντος και τις διαστάσεις του στις επιτρεπόμενες εκδοχές.

solution img
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Εκατοντάδες ονομασίες επιστρώσεων, διαθέσιμες με δεδομένα διατάσεων και ιδιοτήτων, βοηθώντας έτσι την ακριβέστατη λήψη αποφάσεων σχετικών με την επιλογή επιστρώσεων και την απόδοση τους Χρησιμοποιώντας την απλή λειτουργία αναζήτησης, βρείτε ιδιότητες όπως διαστάσεις, μέγιστη θερμοκρασία εργασίας, σκληρότητα και πολλές άλλες.

Βασικά οφέλη

Οδηγεί σε πιο ακριβείς επιλογές υλικών, παρέχει περαιτέρω διορατικότητα στη συμπεριφορά των υλικών κάτω από πραγματικές συνθήκες, διευρύνει το πεδίο στην εύρεση ιδιοτήτων των υλικών