DataPLUS je doplňkový datový modul, který poskytuje informace o mazivech a chladicích kapalinách, rozměrech materiálu, tolerancích a povlacích tisíců kovových a nekovových materiálů.

V součinnosti s primární databází materiálů, Total Metals a PolyPLUS, DataPLUS podporuje a doplňuje klíčová rozhodnutí, průmyslové aplikace a pomáhá dělat přesná a uvážlivá rozhodnutí při výběru materiálu a jeho použití.

Výzvy
  • Volba materiálu a spotřebního materiálu pro úspěšné svařovací operace
  • Jednotný pohled na vlastnosti materiálů a dimenzionální data
  • Nalezení nátěrů a jejich vlastností týkající se matriálů v jedné platformě
  • Umožňuje komunikaci mezi inženýry a možnost vyhnout se případné chybě

Řešení: Total Materia - DataPLUS

DataPLUS pokrývá široké spektrum informací v rámci svých pěti datových dílčích sestav, které působí jako kritický dodatečný zdroj pro proces výběru materiálu. Zcela integrovaný modul, DataPLUS se připojí bez problémů k jiným klíčovým informacím, jako jsou chemické složení, tabulky ekvivalentních materiálů, mechanické a fyzikální vlastnosti.
core
solution img
INFORMACE O SVAŘOVÁNÍ PRO GLOBÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Najít důležité informace jako je například svařování, mechanické vlastnosti ve sváru, informace pro tisíce materiálových kombinací, základních údajů hmotného majetku spotřebními vlastnostmi a odkazy na související svařovací metodologie.

solution img
MAZACÍ A TRIBOLOGICKÁ DATA PRO TISÍCE MATERIÁLŮ

Rozhodněte se o vhodných maziveh a chladicích kapalinách, abyste snížili náklady tím, že se zajistí optimální životnost dílů. V kombinaci s tribologickými daty pro tisíce materiálů lze objevit úplný obraz povrchové interference.
Najděte tribologická data, abyste pochopili tření a následný potenciál opotřebení pro tisíce mezinárodních materiálů a pomohli vyhnout se zbytečné ztrátě energie a poškození dílů pomocí správného výběru mazadla a chladiva.

solution img
HLEDÁNÍ ROZMĚRŮ A TOLERANCE BĚHEM NĚKOLIKA VTEŘIN

Rozměry a tolerance datové sady umožňují vyhledání informací týkající se specifických forem materiálů produktového měření a jeho přípustných změn.

solution img
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O POVLACÍCH PRO POCHOPENÍ CHOVÁNÍ

Dostupné jsou stovky nátěrových označení s daty o rozměrech i vlastnostech, které slouží pro přesná rozhodnutí týkající se výběru a výkonu povlaku. Pomocí jednoduchého vyhledávání můžete najít vlastnosti jako jsou rozměry, maximální provozní teplota, tvrdost a další.

Výhody

Umožňuje výběr přesnějšího materiálu; Poskytuje další vhled do chování materiálu v reálném životě; Rozšiřuje rozsah zjišťování vlastností sypkého materiálu; Překlene mezeru mezi procesy návrhu a materiálovým pořízením