DataPLUS is a supplementary module providing data subsets covering joints information, lubricants and coolants, material dimensions, tribology, and coatings for thousands of metallic and non-metallic materials.

V součinnosti s primární databází materiálů, Total Metal a PolyPLUS, DataPLUS podporuje a doplňuje klíčová rozhodnutí, průmyslové aplikace a pomáhá dělat přesná a uvážlivá rozhodnutí při výběru materiálu a jeho použití.

Výzvy
  • Volba materiálu a spotřebního materiálu pro úspěšné svařovací operace
  • Jednotný pohled na vlastnosti materiálů a dimenzionální data
  • Nalezení nátěrů a jejich vlastností týkající se matriálů v jedné platformě

Řešení: Total Materia - DataPLUS

DataPLUS zahrnuje širokou škálu informací v rámci svých tří datových dílčích sad a je doplňkovým zdrojem informací v procesu výběru materiálu. Zcela integrovaný modul DataPLUS je propojen s dalšími klíčovými informacemi jako je chemické složení, ekvivalenty, mechanické a fyzikální vlastnosti atd.
core
solution img
INFORMACE O SVAŘOVÁNÍ PRO GLOBÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Find critical welding information such as mechnical properties at joint, information for thousands of material combinations, base material property data, consumable characteristics and references to related welding methodologies.

solution img
LUBRICANT AND COOLANT MATERIALS AND TRIBOLOGICAL DATA

Make key decisions about suitable lubricants and coolants to reduce cost by ensuring optimized part life. In combination with tribological data for thousands of materials, a complete picture of surface interaction can be discovered.
Find tribological data to understand the friction and subsequent wear potential for thousands of international materials and to help avoid unnecessary power loss and part degradation through the correct lubricant and coolant selection.

solution img
HLEDÁNÍ ROZMĚRŮ A TOLERANCE BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND

Dostupné jsou stovky nátěrových označení s daty o rozměrech i vlastnostech, které slouží pro přesná rozhodnutí týkající se výběru a výkonu povlaku. Pomocí jednoduchého vyhledávání můžete najít vlastnosti jako jsou rozměry, maximální provozní teplota, tvrdost a další.

solution img
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O POVLACÍCH PRO POCHOPENÍ CHOVÁNÍ

Dostupné jsou stovky nátěrových označení s daty o rozměrech i vlastnostech, které slouží pro přesná rozhodnutí týkající se výběru a výkonu povlaku. Pomocí jednoduchého vyhledávání můžete najít vlastnosti jako jsou rozměry, maximální provozní teplota, tvrdost a další.

Výhody

Umožňuje výběr přesnějšího materiálu, poskytuje další vhled do chování materiálu v reálném životě. Rozšiřuje rozsah zjišťování vlastností sypkého materiálu. Překlene mezeru mezi procesy návrhu a materiálovým pořízením