Tabele porównawcze

Aby zapewnić Państwu jeszcze lepsze i bardziej precyzyjne porównywanie stopów z całego świata, Total Materia oferuje kategoryzacje odpowiedników. Ta unikalna na skalę światową funkcja pozwala uzyskać więcej potencjalnych odpowiedników w zależności od pokrewieństwa i żądanego wskaźnika podobieństwa dla materiału źródłowego.

ISTOTNE JEST ABY DOBRZE ZROZUMIEĆ ZNACZENIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY MATARIAŁAMI, NIE JEST TO PROSTE I JEDNOZNACZNE I NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ TYCH OGRANICZEŃ.

Odpowiedniki metali z całego świata, są zwykle zgrupowane na podstawie składu chemicznego oraz do pewnego stopnia na podstawie właściwości mechanicznych. Zalecenia dla tabel porównawczych często pochodzą od Organizacji ds. Standaryzacji (SDOs). Rekomendacje z SDOs są głównym źródłem dla tabel porównawczych w Total Materia, ale w wielu przypadkach nie ma zalecenia dla określonej grupy stopów lub kraju.

Dlatego, niezależnie od zaleceń SDO Total Materia zawiera inne źródła, możliwe podobieństwa i specjalne algorytmy, które dostarczają charakterystyczne grupy wyników, jak opisano poniżej.

Wszystko

Zakładka Wszystko wyświetla wszystkie możliwe odpowiedniki.

Identyczne

Zakładka Identyczne zawiera materiały zdefiniowane jako identyczne przez Standard Development Organizations (SDOs).

W istocie termin "identyczne" oznacza tutaj różne nazwy dla tego samego materiału. Oto kilka przykładów:

  • Dwie nazwy (oznaczenia), alfanumeryczna i numeryczna dla tego samego materiału w Euronormie i normie DIN. Na przykład w Euronormie nierdzewna stal X 39 Cr 13 jest identyczna jak jej numeryczny odpowiednik 1.4031.
  • Materiały, które zostały wzięte wprost z SDOs bez żadnych zmian. Na przykład X 39 Cr 13 zdefiniowany przez niemiecki DIN i włoski UNI jest tym samym X 39 Cr 13 w Euronormie, ponieważ norma niemiecka i włoska została przejęta ze wspólnego europejskiego standardu (Euronormy). Tak samo dla USA materiał ASME SA-180 F10 został przejęty wprost z ASTM, stop A-182 F10.
  • Kiedy jedna nazwa materiału zostaje zastąpiona inną przy czym nie ma zmian w składzie chemicznym danego materiału. Na przykład US UNS N06017 została zastąpiona przez N06985.

Oficjalne

Kategoria Oficjalne, podaje odpowiedniki oficjalne, które są rekomendowane przez SDOs, w normach i oficjalnie wydanych przez SDOs książkach. Na przykład: indyjska norma mówi, że indyjska klasa 30C8 jest odpowiednikiem SAE 1030, oraz że 35C8 jest odpowiednikiem dla DIN c35 i AISI 1035. Inny przykład: chińska norma GB 4239 deklaruje, że chińska 1Cr17Mn6Ni5N jest odpowiednikiem dla japońskiego SUS 201, US AISI 201, i UNS S20100.

Te źródła są zazwyczaj niezawodne, jednak zawsze istnieje możliwość częściowo nieprecyzyjnych danych, co więcej, opieranie się na oficjalnych zaleceniach nie eliminuje generalnych ograniczeń powiązań w tabelach porównawczych.

Materiały wyświetlone w karcie Identyczne nie są widoczne w karcie Oficjalne.

Skład 100%

Zakładka Skład 100% obejmuje stopy, które posiadają w 100% identyczny skład chemiczny, ale nie zostały ogłoszone jako oficjalne odpowiedniki przez SDOs, dlatego nie mogą być znalezione w zakładkach Oficjalne i Identyczne.

Ze względu na ich identyczny skład, materiały te są dobrymi kandydatami na zamienniki. Jednak szczególną uwagę należy zwrócić na ich właściwości mechaniczne, formy dostawy i obróbki cieplnej, która mogą się znacznie różnić. Ogólne zasady i ograniczenia dotyczące porównywania tyczą się także do tej grupy.

Możliwe

Materiały z kategorii Możliwe nie są ekwiwalentami określonymi wprost i wyraźnie przez SDOs, ale w formie przejściowej tj. gdy B jest równoważne przez SDOs dla A, C jest zalecany przez inny SDOs jako odpowiednik B, to A staje się odpowiednikiem dla C.

Na przykład jeśli stal SAE 5115 jest odpowiednikiem dla Euronormy 1.8963, i inne źródło stwierdza, że SAE 5115 jest odpowiednikiem dla chińskiego GB 15Cr, to 15Cr staje się możliwym odpowiednikiem dla 1.8963.

Ze względu na swoją istotę możliwe odpowiedniki są mniej dokładne i wymagają dokładniejszej analizy składu i właściwości porównywanych stopów. Poza tym, ogólne zasady i ograniczenia dotyczące porównywania tyczą się także tej grupy.

Materiały z poprzednich grup (Identyczne, Oficjalne, Skład 100%) nie są wyświetlone w tej zakładce.

Inne Źródła

Odpowiedniki, które pochodzą z innych źródeł, takich jak katalogi producentów, książki, broszury, analizy publikowane w Internecie itp., są wyświetlane w karcie Inne Źródła. Prawie wszystkie własności metali w tej kategorii, z nielicznymi wyjątkami są skatalogowane przez UNS.

Chociaż informacje z tych źródeł są zazwyczaj prawidłowe, poziom ich niezawodności jest niższy od zaleceń wydanych przez SDOs. W związku z tym należy wykonać dokładną analizę składu i właściwości potencjalnych kandydatów na zamienniki.

Materiały z poprzednich grup (Identyczne, Oficjalne, Skład 100% i Możliwe) nie są wyświetlone w tej zakładce.

SmartCross

SmartCross jest zastrzeżone przez Total Materia narzędzie porównawczym. Opiera się na teorii zbirów rozmytych, wiedzy metalurgicznej i statystyce tworzącej globalne porównania.

SmartCross wyszukuje podobne metale z całej bazy danych dla ponad 175.000 metali zgodnie z ich składem chemicznym i grupami hutniczymi, używając przy tym wyszukanych algorytmów. Wykracza to daleko poza klasyczne porównywanie, wyniki mogą być szersze, ale otrzymane podobieństwo od 0 do 1 jest tylko orientacyjne. Dlatego należy przeprowadzić staranną analizę składu i właściwości porównywanych metali, zwłaszcza jeżeli próg podobieństwa jest 0.8 lub mniejszy.

Ta strona jest całkowicie niezależna od innych.