Kobbertyper

Kobber er en av de største gruppene av kommersielle metaller. De er mye brukt på grunn at deres fantastiske elektriske- og varmeledningsevne, korrosjonsbestandighet og farbrikasjonsegenskaper.

Kobbertyper er ikke-magnetiske og kan sammenfalles ved hjelp av lodding; mange kobbertyper kan sveises av ulike gass- bue- og resistanssveising.

Kobbertyper deles i seks ulike grupper: kobber, fortynnede kobberlegeringer, messinger, bronser, kobber-nikkel-legeringer og nikkel-sølv legeringer.

Den første gruppen, kobber, er i hovedsak kommersielt rent kobber, som vanligvis er mykt og duktilt, og inneholder mindre enn 0.7% urenheter. Kommersielt rene kobbertyper er betegnet ved UNS kodene C10100 til C 13000. De fortynnede kobbertypene inneholder små mengder ulike legeringselement som endrer på en eller fler av de grunnlegende egenskapene til kobber.

Electrolytisk «tough pitch» kobber C11000 er lagd fra katodekobber, hvilket er kobber som har blitt raffinert ved hjelp av elektrolyse. C11000 er den vanligste av alle electriske kobbertyper. Den har høy elektrisk ledningsevne, i overkant av 100% IACS. Den har samme oksygeninnholdet som C12500, men har ulikt svovelinnhold, og har mindre enn 50 ppm metalliske urenheter (inkludert svovel).

Oksygenfrie kobbertyper som C10100 og C10200 dannes ved å induksjonssmelte førsteklasses katodekobber under ikke-oksiderende forhold laget av et granulert grafittbad, og en beskyttende atmosfære med lite hydrogen.

Kobber-nikkel-legeringer er kobbertyper som inneholder 1.5 – 45% nikkel (Ni) som hovedslegeringselement. I følge Unified Numbering System (UNS) er smidd kobber-nikkel legeringer betegnet med koder fra UNS C70000 til UNS 73499. Disse legeringene brukes for å produsere mynter, sjøvannsutsyr, fordampere, varmeutvekslingsrør, bil-hydraulikk samt kjølesystem.

Nikkel sølv inneholder ikke sølv og kan bli sett på som en messing med tilsatt nikkel. Nikkelinnholdet varierer veldig, men ligger vanligvis mellom 9 og 30%, avhengig av bruksområde. Kobberinnholdet pleier å være det samme (ca. 60-65%) og sink-innholdet reduseres etter hvert som nikkelinnholdet økes. Jo høyere nikkelinnholdet er jo hvitere er fargen. Korrosjonsbestandigheten økes, men duktiliteten reduseres.

Nikkel sølv er brukt innenfor mange ulike områder på grunn av sinn korrosjonsbestandighet, farge og kaldformingsegenskapene. Gjenstander laget av nikkel silver strekker seg fra bilradiatorer, kulepenner, nøkler til musikkinstrument, transistorstøping, elektriske kontakter, arkitekturirske jernvarer, bestikk etc. I følge UNS er smidd nikkel sølv betegnet av kodene C73500 til C79999.Total Materia databasen bringer sammen globale metallegenskaper i en integrert og søkbar database. Enkel og rask tilgang til mekaniske egenskaper, kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, og mer gir brukeren en enestående mengde informasjon. Trykk på knappen under for å prøv Total Materia databasen.

Kobbertyper i Total Materia

Total Materia databasen inneholder mer enn 27,000 kobberlegeringer sammen med 350,000 metallegeringer fra hele verden. Deres kjemiske komposisjoner, mekaniske og fysiske egenskaper, kryssreferanse og mer er bare ett museklikk unna.

Å finne en kobbertype i databasen er veldig enkelt og tar bare sekunder. La oss se på egenskapene til en kinesisk kobbertype BZn 15-20.

Bruk Raskt søk på abonnentsiden og skiv inn betegnelsen, velg kobber fra materiallisten og velg Kina/GB fra standardlisten.

Kobbertyper: Søk etter den kinesisk kobbertypen BZn 15-20

Etter du trykker på et material fra resultatlisten vil det dukke opp en ny liste med undergrupper. I Total Materia definerer vi undergrupper som spesifikasjonene som definerer egenskaper til kobbertypen; i dette tilfelle velges spesifikasjonen GB 2059. Vær oppmerksom på at egenskapene definert i henhold til andre spesifikasjoner kan variere betraktelig.

Kobbertyper: Spesifikasjon som definerer egenskapene til kinesisk kobbertype BZn 15-20

Komposisjon, kryssreferanser og egenskaper til kobbertypen Bzn 15-20 kan sees ved å trykke på den aktuelle linken. Se eksempel under.

Kobbertyper: Kjemisk komposisjon til den kinesisk kobbertypen BZn 15-20
Kobbertyper: kryssreferansetabell til den kinesisk kobbertypen BZn 15-20
Kobbertyper: Mekaniske egenskaper til den kinesisk kobbertypen BZn 15-20