Kontakt

Teknisk support

TechSupport@keytometals.com

Prenumerera på informationen

Subscribe@keytometals.com

Kundservice

CustService@keytometals.com

Global Contact

Key to Metals AG
Doldertal 32
8032 Zürich
Switzerland

Phone: +41 44 586 49 59
Fax: +41 43 508 00 99

För att finna ert närmsta Total Materia kontor, välj land i listan nedan.

Key to Metals Nordic
Phone: +46 85 592 5628
E-mail: nordic@keytometals.com29.23230817.9895972