Total MetalsTotal Metals - Cơ sở dữ liệu hàng đầu cung cấp các dữ liệu đặc tính vật liệu tiêu chuẩn một cách tối ưu bao gồm thành phần, tính chất cơ học và vật lý, sơ đồ xử lý nhiệt, bảng tham khảo chéo và nhiều thông số khác cho hơn 350,000 hợp kim! Xem thêm

PolyPLUSPolyPLUS - Cơ sở dữ liệu vật liệu phi kim loại mới cung cấp khả năng tiếp cận các tính chất vật liệu cho hàng ngàn sản phẩm nhựa, ceramics và vật liệu tổng hợp bao gồm các tính chất cơ học, vật lý, nhiệt và điện. Xem thêm

Extended RangeExtended Range - Cung cấp một nguồn tài nguyên vật liệu chưa từng có cho các tính toán và phân tích cấu trúc và nhiệt CAE/FEA tiên tiến và bao gồm hàng nghìn đường cong ứng suất, đặc tính tuần hoàn và đường cong hình thành và nhiều tính chất khác. Xem thêm

DataPLUSDataPLUS - Supplementary module providing data subsets covering joints information, lubricants and coolants, material dimensions, tribology, and coatings for thousands of metallic and non-metallic materials. Xem thêm

EnviroEnviro - Additional data module providing corrosion data, irradiation, weathering and aging information for thousands of metallic and non-metallic materials. Xem thêm

ComplianceCompliance - The Compliance module provides a single source of information about global regulations for materials and substances. Xem thêm

SuppliersSuppliers - Duyệt và nhanh chóng tìm các nhà cung cấp vật liệu từ khắp nơi trên thế giới kết hợp với Cơ sở dữ liệu của Total Metals cung cấp kết nối chính xác giữa các tài liệu, thuộc tính của vật liệu và các nhà cung cấp địa phương hoặc toàn cầu tiềm năng. Xem thêm

SmartCompSmartComp - Xác định các vật liệu chưa biết từ thành phần hóa học đã được tạo ra bởi quang phổ kế. Tìm các kết quả phù hợp từ một trong số 350,000+ kim loại trở lên và sau đó xem dữ liệu thuộc tính của tài liệu và tham khảo chéo chỉ với một nút bấm. Xem thêm

eXportereXporter - Xuất dữ liệu thuộc tính vật liệu thành các định dạng của các phần mềm CAE trong 3 bước đơn giản bao gồm các định dạng như ANSYS, HyperWorks, Abaqus, Siemens NX và nhiều phần mềm khác nữa. Xem thêm

TrackerTracker - Đảm bảo rằng dữ liệu mà bạn đang sử dụng luôn cập nhật nhất và do luôn tin cậy nhất hiện có. Xem chính xác những gì đã thay đổi trong cơ sở dữ liệu và khi nào từ các phiên bản tiêu chuẩn và dữ liệu thuộc tính được thay đổi. Xem thêm