Total MetalsTotal Metals - นำเสนอฐานข้อมูลคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุ ประกอบด้วยส่วนประกอบ, คุณสมบัติทางกล และทางกายภาพ, ตารางการอบร้อน, ตารางตัวอ้างอิงเชื่อมโยง ของอัลลอยด์มากกว่า 350,000 ชนิด!
ดูเพิ่มเติม

PolyPLUSPolyPLUS - ใหม่ ฐานข้อมูลวัสดุอโลหะ ที่ให้ข้อมูลคุณสมบัติของพลาสติก, เซรามิค และสารผสม กว่าพันชนิด ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติทางกล, ทางกายภาพ, ความร้อน และไฟฟ้า ดูเพิ่มเติม

Extended RangeExtended Range - แหล่งข้อมูลคุณสมบัติสำหรับการใช้งานคำนวณโครงสร้าง และทางความร้อน รวมถึงใช้วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม CAE/FEA ประกอบด้วยกราฟความเค้น-ความเครียด, คุณสมบัติวงจร, กราฟการขึ้นรูป และอื่นๆ ดูเพิ่มเติม

SmartCompSmartComp - ระบุวัสดุที่ไม่รู้จักด้วยส่วนประกอบทางเคมี ที่ได้จากเครื่อง spectrometer ค้นหาโลหะที่จะมีคุณสมบัติตรงกันจากกว่า 350,000+ ข้อมูล และสามารถดูคุณสมบัติของวัสดุ และใช้ตัวอ้างอิงเชื่อมโยงได้เพียงแค่คลิก ดูเพิ่มเติม

DataPLUSDataPLUS - จะช่วยเสริมข้อมูลเชิงวิศวกรรมเช่นค่าการกัดกร่อน ขนาด ความแปรปรวน และการเคลือบ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆอีกมากมายทั้งวัสดุที่เป็นทั้งโลหะและอโลหะ ดูเพิ่มเติม

eXportereXporter - ดึงข้อมูลคุณสมบัติวัสดุไปยัง CAE ได้ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ และยังสามารถใช้รูปแบบข้อมูลกับ ANSYS, HyperWorks, Abaqus, Siemens NX และอื่นๆได้ ดูเพิ่มเติม

TrackerTracker - มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณกำลังใช้อยู่นั้นเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดูได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในฐานข้อมูล และเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลคุณสมบัติของแต่ละมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลง ดูเพิ่มเติม

SuppliersSuppliers - เลือก, ค้นหา และพบกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุจากทั่วโลก ด้วยฐานข้อมูลของ Total Metals ที่ให้ความแม่นยำในการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลคุณสมบัติวัสดุ กับผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ หรือจากทั่วโลกที่มีศักยภาพ ดูเพิ่มเติม