Total MetalsTotal Metals - Svetski vodeća baza podataka koja nudi osobine metala iz standarda uključujući podatke o hemijskom sastavu, mehaničkim i fizičkim svojstvima, dijagrame termičke obrade, uporedne tabele i još mnogo toga za više od 350 000 legura! Pogledajte više

PolyPLUSPolyPLUS - Baza podataka sa nemetalima nudi pristup osobinama za hiljade materijala kao što su plastika, kermički, kompozitni materijal i drugo, uključujući njihove mehaničke, fizičke, termičke i napredne osobine. Pogledajte više

Extended RangeExtended Range - Obezbeđuje jedinstvenu zbirku naprednih osobina materijala za strukturne i termičke proračune i analize, uključujući hiljade dijagrama napon-deformacija, ciklične osobine i dijagrame o plastičnosti i drugo. Pogledajte više

DataPLUSDataPLUS - Dodatni modul podataka koji pruža informacije o spojevima, mazivima i rashladnim sredstvima, prevlakama i dimenzijama materijala za hiljade metalnih i nemetalih materijala.. Pogledajte više

EnviroEnviro - Dodatni modul koji pruža podatke o koroziji, zračenju, uticaju spoljašnje sredine i starenju hiljada metalnih i nemetalnih materijala. Pogledajte više

ComplianceCompliance - Predstavlja jedinstven izvor informacija o svetskim regulativama materijala i supstanci. Pogledajte više

SuppliersSuppliers - Pregledajte, pretražite i brzo pronađite dobavljače materijala iz celog sveta u kombinaciji sa Total Metals bazom koja omogućava preciznu vezu između materijala, njihovih osobina i potencijalnih lokalnih ili globalnih dobavljača. Pogledajte više

SmartCompSmartComp - Identifikacija nepoznatih materijala preko hemijskog sastava generisane uz pomoć spektrometra. Pronađite podudaranja među 350 000 metala i pogledajte podatke njihovih osobina, i uporedne tabele samo jednim klikom. Pogledajte više

eXportereXporter - Eksportovanje podataka o osobinama materijala u formate CAE softvera u 3 jednostavna koraka, uključujući formate kao što je ANSYS, HyperWorks, Abaqus, Siemens NX i mnoge druge. Pogledajte više

TrackerTracker - Obezbeđuje sledljivost podataka, dajući vam tačan uvid u to kad i šta se promenilo u bazi, od verzija standarda do izmene podataka o osobinama. Pogledajte više