Total MetalsTotal Metals - Lippulaivatietokanta, joka on standardimateriaalien ominaisuustietojen huippua sisältäen koostumukset, mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet, lämpökäsittelydiagrammit, ristiviittaustaulukot ja paljon paljon muuta yli 350 000 seokselle! Katso lisää

PolyPLUSPolyPLUS - Uusi epämetallitietokanta, joka tarjoaa pääsyn tuhansien muovien, komposiittien ja keraamisten materiaalien ominaisuuksiin sisältäen mekaaniset, fysikaaliset, termiset ja sähköiset ominaisuudet. Katso lisää

Extended RangeExtended Range - nnennäkemätön materiaalien ominaisuuksien lähde edistyneitä CAE-/FEA-laskelmia, rakenteellisia ja termisiä laskelmia ja analyysejä varten. Sisältää tuhansia jännitys-venymä-käyriä, syklisiä ominaisuuksia, muokattavuuskäyriä ynnä muuta. Katso lisää

DataPLUSDataPLUS - Supplementary module providing data subsets covering joints information, lubricants and coolants, material dimensions, tribology, and coatings for thousands of metallic and non-metallic materials. Katso lisää

EnviroEnviro - Additional data module providing corrosion data, irradiation, weathering and aging information for thousands of metallic and non-metallic materials. Katso lisää

ComplianceCompliance - The Compliance module provides a single source of information about global regulations for materials and substances. Katso lisää

SuppliersSuppliers - Selaa, etsi ja löydä nopeasti materiaalitoimittajia ympäri maailman. Total Materia tarjoaa täsmällisen yhteyden materiaalien, niiden ominaisuuksien sekä potentiaalisten paikallisten ja globaalien toimittajien välille. Katso lisää

SmartCompSmartComp - Tunnista tuntemattomat materiaalit spektrometristä saatavien kemiallisten koostumusten avulla. Löydä vastineita yli 350 000 metallin joukosta, ja katso niiden ominaisuusdataa ja ristiviittauksia yhdellä napin painalluksella. Katso lisää

eXportereXporter - Vie materiaalien ominaisuustietoja 3 helpolla askeleella CAE-solvereihin niihin soveltuvissa formaateissa, kuten ANSYS, HyperWorks, Abaqus, Siemens NX ja monta muuta. Katso lisää

TrackerTracker - Varmista, että käytetty data on ajan tasalla ja siten luotettavinta saatavilla olevaa tietoa. Katso, mikä tietokannassa on tarkalleen ottaen muuttunut ja mistä lähtien standardiversiot päivittyvät ja ominaisuustiedot muuttuvat. Katso lisää