Modul Compliance predstavlja jedinstven izvor informacija o svetskim regulativama materijala i supstanci.

Sastoji se od inventara hemikalija, klasifikacije opasnih materija, podataka o transportu i drugih informacija za više hiljada materijala. Compliance uključuje međunarodne regulative, kao što su REACH i RoHS, nacionalne, poput SAD, japanskih, kineskih i ruskih, kao i specijalne regulative - one za prehrambenu industriju, preradu vode, higijenu i sve one su integrisane i pretražive (uz informacije o osobinama materijala).

Izazovi
  • Skupe kazne i isključivanje proizvoda sa tržišta zbog neusaglašenosti s regulativama
  • Dešifrovanje složenih i raznovrsnih pravila poreklom iz različitih država i regiona
  • Ostati u toku sa svakom izmenom pravila i regulativa
  • Potrebno je dosta vremena i truda za prikupljanje informacija i primenu istih na liniju proizvoda

Rešenje: Total Materia - Compliance

Modul Compliance nudi globalni pregled regulativa materijala i supstanci i time omogućava kompanijama da drže korak sa sve većim pritiskom da primene zakonske norme na svoje proizvode, komponente i materijale koje koriste. Compliance pomaže u raznovrsnim složenim zadacima kao što su dizajn i lansiranje novog proizvoda, izmenama postojećeg portfolija u cilju primena smernica iz regulativa, odobrenja dobavljača, kontrole materijala i slično.
core
solution img
BRZA PROCENA POGODNOSTI MATERIJALA ZA MEĐUNARODNI DISTRIBUTIVNI LANAC

Zahvaljujući tome što pokriva veliki broj međunarodnih i nacionalnih regulativa, Compliance pruža mogućnost brze procene proizvoda namenjenog za globalno tržište, koji može, na primer, biti dizajniran u SAD, sadržati japanske komponente, proizvoditi se u Kini, koristeći lokalne sirove materijale i supstance, a distruibuirati na EU tržište.

solution img
CENTRALIZOVANI, USKLAĐENI INFORMACIONI RESURSI

Bilo da je u pitanju procena novih materijala, revizija materijala postojećih proizvoda, laboratorijsko ispitivanje novih komponenti, sastavljanje propisanih dokumenata ili procena dobavljača Compliance modul obezbeđuje brz i jednostavan pristup centralizovanim, jedinstvenim, najnovijim informacijama, čime se eliminišu greške iz čitavog poslovnog procesa.

solution img
NOVI NIVO INTEGRABILNOSTI

U kombinaciji sa velikim brojem osnovnih i naprednih osobina materijala, informacija o usaglašenosti, usklađenosti supstanci sa svim povezanim međunarodnim regulativama može se eksportovati u kompanijske IT sisteme, kao što su upravljanje životnim ciklusom proizvoda i planiranje resursa preduzeća, što omogućava velike uštede i poboljšava tok informacija.

Prednosti

Zaštita poslovanja smanjenjem rizika od neusaglašenosti; uvođenje nove dimenzije u proces odabira materijala; velika ušteda vremena utrošenog na analizu usklađenosti