Key to Metals AG เป็นบริษัทเอกชน ที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนา และเสริมศักยภาพให้กับฐานข้อมูล Total Materia และปล่อยออกมาในรูปแบบของซอฟแวร์เพื่อให้ใช้ในงานโครงการ และการแก้ปัญหา OEM

เราคือผู้บุกเบิกงานในด้านนี้ โดยได้ทำการก่อตั้งฐานข้อมูลออนไลน์เมื่อปีค.ศ. 1999 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุ เช่นเดียวกับวิธีการเก่าๆเช่นการค้นหาในหนังสือ หรือจากแหล่งตีพิมพ์อื่นๆ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทของเราได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการรวบรวมชุดข้อมูลใหม่ๆ และสร้างฟังก์ชั่นการทำงานให้ง่าย และสนับสนุนการทำงานของลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งนั่นก็คือหัวใจในการทำงานของเรา

Business Growth

ภารกิจ

การเป็นผู้นำด้านข้อมูลคุณสมบัติวัสดุของโลก

วิสัยทัศน์

การทำให้ Total Materia เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และเป็นตัวเลือกแรกของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณสมบัติวัสดุ

หลักการทำงานของเราคือ

  • การเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ และทุกพื้นที่ทั่วโลก
  • การคิดค้นที่ยอดเยี่ยมจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนการใช้งานแก่ลูกค้า
  • พร้อมรับฟัง และช่วยเหลือลูกค้าในทุกๆวัน

การบริหารจัดการ

Peter Heusser

ดร. Peter Heusser (วิศวกรเครื่องกล) ผู้ร่วมก่อตั้ง&ประธานบริหารด้านการเงิน, กฎหมาย และ IPR รวมถึงการวางแผนทางยุทธศาสตร์/p>

Viktor Pocajt

ดร. Viktor Pocajt (BSc วิศวกรเครื่องกล และเคมี, MBA และดร.ด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์) ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO เป็นผู้พัฒนา, วางแผนยุทธศาสตร์ และหุ้นส่วน

Neil Baumann

Neil Baumann (วิศวกร, ผู้เชี่ยวชาญในระบบการจัดการ และพัฒนากระบวนการทำงาน), COO, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และการสนับสนุนลูกค้า

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเราถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราในทุกระดับ และความสามารถรวมของพวกเขาเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จของเรา ในส่วนทีมพัฒนาของเราที่มีความมุ่งมันในการพัฒนา, รักษา และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา และเครือข่ายความร่วมมือทั่วโลกของเราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค และช่วยให้ลูกค้าของเราสมารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเข้าต้องการจากเราได้ทุกเมื่อที่พวกเค้าต้องการ