SAE AMS Standard List: Forging Materials

Sažetak:

A numeral index system is used to identify the compositions of the SAE steels, which makes it possible to use numerals that are partially descriptive of the composition of material covered by such numbers. In the case of the simple alloy steels, the second digit generally indicates the approximate percentage of the predominant alloying element.

This article contains a list of standards that covers among other things:

  • Steel bars & tubing
  • Premium quality aircraft materials
  • Consumables for forging

For more information on the SAE AMS designation system see Introduction to the SAE AMS Standard Designation System.

Forgings

Standard
Number
Last
version
Description Status
SAE AMS 6250 2006 Steel Bars, Forgings, and Tubing 1.5Cr - 3.5Ni (0.07 - 0.13C) (SAE 3310) /1/
SAE AMS 6255 2007 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 1.1Si - 1.45Cr - 1.0Mo - 0.08Al (0.16 - 0.22C), Double Vacuum Melted /1/
SAE AMS 6256 1996 Steel, Bars, Forgings, and Tubing 1.0cr 3.0ni 4.5mo 0.08al 0.38v (0.10-0.16c) Premium Aircraft-Quality, Double Vacuum Melted Withdrawn 2002 /1/
SAE AMS 6257 2007 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 1.6Si - 0.82Cr - 1.8Ni - 0.40Mo - 0.08V (0.40-0.44C) Consumable Electrode Vacuum Remelted Normalized and Tempered /1/
SAE AMS 6260 2007 Steel, Bars, Forgings, and Tubing 1.2Cr - 3.2Ni - 0.12Mo (0.07 - 0.13C) (SAE 9310) /1/
SAE AMS 6263 2006 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 1.2Cr - 3.2Ni - 0.12Mo (0.11 - 0.17C) (SAE 9315) /1/
SAE AMS 6264 2001 Steel, Carburizing Grade, Bars, Forgings, and Tubing, 1.2Cr - 3.2Ni - 0.12Mo (0.14-0.20C) (SAE 9317) /1/
SAE AMS 6265 2008 Steel, Bars, Forgings, and Tubing, 1.2Cr - 3.25Ni - 0.12Mo (0.07 - 0.13C) (SAE 9310), Vacuum Consumable Electrode Remelted /1/
SAE AMS 6266   Steel Bars, Forgings, and Tubing, 0.50cr 1.82ni 0.25mo 0.003b 0.06v (0.08-0.13c) Withdrawn 2006 /1/
SAE AMS 6267 2007 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 1.2Cr - 3.25Ni - 0.12Mo (0.07 - 0.13C) (SAE 9310), Electroslag Remelted or Consumable Electrode Vacuum Remelted /1/
SAE AMS 6270 2006 Steel, Bars, Forgings, and Tubing, 0.50Cr - 0.55Ni - 0.20Mo (0.11-0.17C) (SAE 8615) /1/
SAE AMS 6272 2006 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 0.50Cr - 0.55Ni - 0.20Mo (0.15 0.20C) (SAE 8617) /1/
SAE AMS 6274 2006 Steel Bars, Forgings and Tubing, 0.50Cr - 0.55Ni - 0.20Mo (0.18 - 0.23C) (SAE 8620) /1/
SAE AMS 6276 2006 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 0.50Cr - 0.55Ni - 0.20Mo (0.18 - 0.23C) (SAE 8620), Consumable Electrode Vacuum Remelted /1/
SAE AMS 6277 2006 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 0.50Cr - 0.55Ni - 0.20Mo (0.18 - 0.23C) (SAE 8620), Vacuum Arc or Electroslag Remelted /1/
SAE AMS 6278 2006 Steel, Bars, Forgings, and Tubing 4.1Cr - 3.4Ni - 4.2Mo - 1.2V (0.11 - 0.15C) Premium Aircraft-Quality for Bearing Applications Double Vacuum Melted /1/
SAE AMS 6280 2007 Steel Bars, Forgings, and Rings 0.50Cr - 0.55Ni - 0.20Mo (0.28 - 0.33C) (SAE 8630) /1/
SAE AMS 6290 2005 Steel, Bars and Forgings, Carburizing 1.8Ni - 0.25Mo (0.11 - 0.17C) (SAE 4615) /1/
SAE AMS 6292 2001 Steel Bars and Forgings, Carburizing 1.8Ni - 0.25Mo (0.15 - 0.20C) (SAE 4617) /1/
SAE AMS 6294 2001 Steel Bars and Forgings, Carburizing 1.8Ni - 0.25Mo (0.17 - 0.22C) (SAE 4620) /1/
SAE AMS 6299 2009 Steel Bars, Forgings, and Tubing 0.50Cr - 1.8Ni - 0.25Mo (0.17 - 0.23C) (SAE 4320H) /1/
SAE AMS 6300 2006 Steel Bars and Forgings 0.25Mo (0.35 - 0.40C) (SAE 4037) /1/
SAE AMS 6302 2007 Low-alloy steel, heat-resistant, bars, forgings and tubing 0,65Si - 1,25Cr - 0,50Mo - 0,25V - (0,28 - 0,33C) /1/
SAE AMS 6303 2007 Steel Bars and Forgings, Low Alloy, Heat-Resistant, 0.65Si - 1.25Cr - 0.50Mo - 0.85V (0.25 - 0.30C) /1/
SAE AMS 6304 2007 Low-alloy steel, heat-resistant, bars, forgings and tubing 0,95Cr - 0,55Mo - 0,30V - (0,40 - 0,50C) /1/
SAE AMS 6305 2007 Steel, Heat-Resistant, Bars, Forgings, and Tubing 0,95Cr - 0,55Mo - 0,30V - (0,40 - 0,50C), Vacuum Arc Remelted /1/
SAE AMS 6308 2007 Steel, Bars and Forgings, 0.90Si - 1.0Cr - 2.0Ni - 3.2Mo - 2.0Cu - 0.10V (0.07 - 0.13C), Vacuum Arc or Electroslag Remelted /1/
SAE AMS 6312 2006 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 1.8Ni - 0.25Mo (038 - 0.43C) (SAE 4640) /1/
SAE AMS 6317 2007 Steel Bars and Forgings 1.8Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (4640) Heat Treated, 125 ksi (862 MPa) Tensile Strength /1/
SAE AMS 6320 2007 Steel Bars, Forgings, and Rings, 0.50Cr - 0.55Ni - 0.25Mo (0.33 - 0.38C) (SAE 8735) /1/
SAE AMS 6322 2005 Steel Bars, Forgings, and Rings 0.50Cr - 0.55Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 8740) /1/
SAE AMS 6324 2004 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 0.65Cr - 0.70Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 8740 Modified) /1/
SAE AMS 6325 2004 Steel Bars and Forgings, 0.50Cr - 0.55Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 8740) Heat Treated, 105 ksi (724 Mpa) Tensile Strength /1/
SAE AMS 6327 2007 Steel Bars and Forgings, 0.50Cr - 0.55Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 8740), Heat Treated, 125 ksi (862 MPa) Tensile Strength /1/
SAE AMS 6328 2007 Steel, Bars, Forgings, and Tubing, 0.50Cr - 0.55Ni - 0.25Mo (0.48 to 0.53C) (SAE 8750) /1/
SAE AMS 6330 2007 Steel bars, forgings and tubing, 0,65Cr - 1,25Ni - (0,33-0,38C) /1/
SAE AMS 6342 1990 Steel Bars, Forgings, and Tubing, 0.80Cr - 1.0Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 9840) Withdrawn 2001 /1/

Pretražite bazu znanja

Unesite reč za pretragu:

Pretražite prema

Kompletan tekst
Ključne reči

Naslovi
Sažetak

Korišćenjem Total Materia baze, pronalaženje informacije o specifikaciji standarda za metale, trenutnom statusu standarda i materijalima njime definisanim je na samo klik od Vas.

Za samo nekoliko sekundi pronaći ćete podatke o odgovarajućem materijalu ili ekvivalentni materijal iz Total Materia Liste standarda.

Da biste počeli pretragu kliknite na dugme Lista standarda u liniji menija.

solution img

Jednostavnim odabirom institucije za standardizaciju (SDO) i/ili unosom broja standarda dobićete rezultat iz višejezične baze podataka, koja sadrži preko 30,000 standarda.

Na primer, možete pregledati sve SAE standarde za metale odabirom SAE iz padajućeg menija Zemlja/Standard.

solution img

Kao rezultat ćete dobiti listu od preko 1600 SAE standarda o metalima. Informacije uključuju: opis standarda, najnoviju verziju, trenutni status (važeći, zamenjen itd.) i link ka materijalima definisanim ovim standardom.

solution img

Klikom na odgovarajući link možete videti listu materijala definisanih tim standardom.

solution img

Možete detaljno pregledati osobine i ekvivalentne materijale za svaki materijal sa liste.

solution img

Imate priliku da isprobate Total Materia bazu podataka. Pozivamo Vas da se pridružite zajednici od preko 150,000 registrovanih korisnika kroz Total Materia Besplatan demo.