แหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Total Materia คือฐานข้อมูลคุณสมบัติของโลหะ และองค์ความรู้ เกี่ยวกับวัสดุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยคุณสมบัติมากกว่า 20,000,000ข้อมูล ของวัสดุมากกว่า 450,000 ชนิด

ระบบอ้างอิงเชื่อมโยงที่ดีที่สุด

ด้วยระบบตารางอ้างอิงเชื่อมโยงทีเป็นสากล โดยการเทียบข้อมูลของประเภทที่ไม่เหมือนกัน และคล้ายคลึงกัน และด้วยสิทธิบัตรของ Artificial Intelligence (AI) และเทคโนโลยี SmartCross จึงทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการคำนวณด้วย FEA/CAE

ชุดข้อมูลความเค้น ความเครียด, ความล้า และข้อมูลการขึ้นรูป การคำนวณเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น และเปิดโอกาสใหม่ให้กับการออกแบบ

การระบุวัสดุ

ระบบการระบุวัสดุโลหะเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา โดยใช้ส่วนประกอบทางเคมี ที่ได้จากผู้ผลิตเครื่อง spectrometer จากทั่วโลกเพื่อนำมาใช้ในการระบุวัสดุที่ไม่ทราบชนิดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

รับรองคุณภาพ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณภาพสูงสุด และมีความน่าเชื่อถือที่ได้รับการรับรอง และข้อมูลที่รับการป้องกันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีนโยบายในการอัพเกรด ร่วมด้วยข้อมูลที่อัพเดททุกๆเดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าของเรา

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในธุรกิจ

ข้อมูลเทียบเท่ากับหนังสือมาตรฐานวัสดุกว่า 1,000 เล่ม เล่มละ 200 หน้า หรือรวมมูลค่ามากกว่า $150,000 แต่ Total Materia คือฐานข้อมูลเดียวที่ให้ข้อมูลวัสดุโลหะ, พลาสติก, วัสดุผสม และเซรามิคในที่เดียว