Najveći izvor na svetu

Total Materija je najveća baza podataka sa osobinama materijala i izvor znanja širom sveta, sa više od 20 000 000 zapisa, za više od 450 000 materijala.

Najmoćniji sistem uporednih tabela

Najbrži i najsveobuhvatniji sistem međunarodnih uporednih tabela, sa jedinstvenom kategorizacijom ekvivalenata i sa dodatnom primenom SmartCross tehnologije, patentiranom algoritmu zasnovanom na veštačkoj inteligenciji (AI).

Napredne osobine za CAE kalkulacije

Najveća kolekcija podataka o krivama napon-deformacija, zamoru i parametrima plastičnosti na planeti, pruža podršku lineranim i nelineranim kalkulacijama i otvara nove mogućnosti u procesu projektovanja.

Jedinstvena identifikacija materijala

Vlastiti, patentirani algoritmi za identifikaciju metala na osnovu hemijskog sastava priznati su od strane vodećih proivođača spektrometra širom sveta i omogućavaju identifikaciju nepoznatih materijala u sekundi.

Sertifikovan kvalitet, pouzdani i uvek ažurni podaci

Vrhunski kvalitet i najveća pouzdanost, jedinsveni višestruki sertifikovani kvalitet procesa i bezbednosti informacija u industriji, sa jedinstvenom politikom ažuriranja, uključujući besplatno otpremanje podataka svakog meseca za naše korisnike.

Ušteda vremena i novca

Informacije su jednake informacijama iz 4000 knjiga od po 200 stranica ili trošku većem od $150,000 dolara za kupovinu specifikacija standarda. Total Materia je jedina baza sa materijalima koja nudi metale, polimere, kompozitne i keramičke materijale, sve zajedno na jednom mestu.