Analiza to nowe narzędzie Total Materia, które pozwala podjąć decyzję wyboru materiału w ciągu kilku sekund.

Dzięki analizie, można wizualnie porównać listę uprzednio zdefiniowanych materiałów, według najważniejszych parametrów, po to by znaleźć najlepszy materiał dla danej aplikacji

Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie najlepszych kandydatów z dwoma właściwościami, czy też po prostu określenie minimalnych limitów dla najbardziej istotnych parametrów, analiza jest pomocna!

W tym typowym przypadku zobaczymy relację między udarnością i granicą plastyczności dla zróżnicowanych materiałów, aby upewnić się, że nasz materiał jest wystarczająco wytrzymały, ale nie jest zbyt kruchy.

Krok1: Dodawanie materiałów do analizy do dalszego porównania

Z dowolnej wyszukiwarki lub filtra Total Materia, można wybrać pojedyncze lub wszystkie materiały i dodać je do analizy dalszych porównań. Materiały można również dodać z porównywarki materiałów.

Add materials to analytics - first way

Add materials to analytics - second way

Krok2: Porównanie właściwości

Gdy jesteś zadowolony ze swojej listy, można przejść bezpośrednio do analizy, klikając na analizę w pasku narzędzi, w dolnej części strony. Jak widać jest możliwe porównania do 100 materiałów jednocześnie.

Analytics tool bar

Najpierw należy wybrać właściwości, które chcemy porównać. W tym przypadku granicę plastyczności i udarność.

Domyślnym widokiem, jest wyświetlenie materiałów jako punkty, umożliwiające szybką wizualizację zależności każdego materiału od średnich wartości materiału.

Materials displayed as points

Klikając na przycisk opcji, można zmienić kształt na prostokątny i dzięki temu zobaczyć dokładne minimum i maksimum w obrębie każdego materiału dla każdego wybranego parametru.

Materials displayed as rectangles

W tym miejscu można również nałożyć minimalne tolerancje zgodnie z własnymi wymaganiami. Na przykład możemy zadać minimalną udarność 42 kV / Ku (J) i minimalną granicę plastyczności 400 MPa.

Diagram with minimum tolerances

Wszystkie materiały, które mieszczą się całkowicie na zewnątrz tych parametrów, są zaznaczone kolorem siwym i nie mają zastosowania na tym etapie.

Krok3: Zobacz szczegóły właściwość na poziomie warunków

Można następnie przeglądać właściwości materiału w obrębie zadanych parametrów. Wystarczy kliknąć na diagram, który wydaje się najbardziej dopasowany do wymagań.

W tym przypadku, widzimy punkty dla wszystkich warunków udarności, ale czerwona linia pozostaje, pokazując że nie wszystkie warunki dla tego materiału spełniają wymagania.

Impact details

Dla udarności możemy zobaczyć, że dostępne wartości łatwo przechodzą nasze minimum a najeżdżając na punkt, możemy zobaczyć  szczegółowe dane dotyczące podgrupy i warunków.

Dla granicy plastyczności widzimy dwie możliwości. Jeden punkt na dole jest siwy. Jest on pod naszą czerwoną linią tolerancji. Drugi punkt jest niebieski. On ma dopuszczalne minimum plastyczności 470 MPa.

Yield stress details

Ustawiając kursor nad punktem możemy upewnić się, że warunek, który jest do zaakceptowania dla plastyczności jednocześnie odpowiada warunkom materiału na udarność.

Analiza w połączeniu z wszystkimi innymi przydatnymi opcjami wyszukiwania materiałów i ich własności, stanowi naprawdę skuteczne narzędzie podejmowania decyzji, w celu wyboru materiałów na podstawie rzeczywistych danych, a co najważniejsze na poziomie ich własności.