Exakta uppgifter är grundläggande för att stödja kärnverksamheten oavsett om det är kvalitetssäkring i tillverkningsmiljön eller mer detaljerade analytiska aktiviteter, såsom materiella jämförelse samt materiell identifiering. Total Materia är världens största materialegenskapsdatabas, med sin patenterade modul Smartcomp för materialidentifiering utökas effektiviteten för kontroll och analys. Smartcomp är erkänd av världens ledande spektrometerproducenter.

I en värld full av kvalitetssäkringar och kontroller kan betydelsen av noggrannhet och tillförlitlighet aldrig överskatta. Vi har därför här på Total Materia investerat i flera certifieringsprocesser. Våra kvalitetsprocesser, rutiner och kundservice överskrider normerna i ISO 9001 och ISO 27001.

Vi införde nyligen Total Materia som en del i vårt mjukvaruerbjudande. Total Materia förväntas vara till stor nytta för alla de företag som utför analyser av metaller med våra spektrometrar.

Alla våra medarbetare som är involverade i det här projektet uppskattat sammanbertet med ert team. Vi är verkligen nöjda med leveranstiden av er produkt efter att ni införlivat våra önskemål och förväntninga.

Dr Jean-Marc Böhlen
Thermo Fisher Scientific, Lausanne, Switzerland

Fördelarna

Ökad kvalitetssäkring genom omedelbar materialdataåtkomst; enorma tidsbesparingar i forskning genom intelligenta materialidentifieringar; säkrar de kritiska aktiviteterna med mer noggrann, tillförlitlig och aktuell information.