Precizne informacije o materijalima su fundamentalne za procese obezbeđenja kvaliteta proizvoda, kontrole isporučilaca, kao i o detaljnijih analitičkih aktivnosti kao što su identifikacija i poređenje materijala. Total Materia, najveća baza podataka za osobine materijala na svetu, sa patentiranim SmartComp modulom za identifikaciju materijala, optimizovana je za unapređenje efikasnosti kontrole, inspekcije i analize, čime je pridobila poverenje vodećih svetskih proizvođača spektrometara, u čije se uređaje ugrađuje.

U svetu kontrole kvaliteta, inspekcije i laboratorija, preciznost i pouzdanost imaju vrhunski značaj. Zato smo uložili u višestruke procese sertifikacije - kvalitet procesa, procedura i korisničke usluge naše kompanije ispunjavaju ili nadmašuju standarde ISO 9001 i ISO 27001.

Nedavno smo uvrstili softver Total Materia u našu ponudu softvera, pošto je veoma koristan za kompanije koje vrše analize metala sa našim spektrometrima.

Naši saradnici koji su uključeni u ovaj projekat veoma cene rad sa Vašim timom. Zaista smo zadovoljni Vašom pravovremenom isporukom i uzimanjem u obzir naših želja i očekivanja.

Dr Jean-Marc Böhlen
Termo Fisher naučnih, Lozana, Švajcarska

Povoljnosti

Podržavamo timove za obezbeđenje kvaliteta kroz trenutni pristup podacima materijala; ogromne uštede vremena u istraživačkom radu kroz inteligentnu identifikaciju materijala; bolje vođenje kontrola korišćenjem preciznih, pouzdanih i ažurnih informacija