O informaţie precisă este fundamentală in susţinerea PROCESELOR CORE BUSINESS, fie că este vorba de asigurarea calităţii in ambientul de manufactură sau al activităţilor analitice detaliate precum compararea materialului si identificarea lui. Total Materia, cea mai amplă baza de date in ce priveşte proprietăţile materialelor cu modulul sau SmartComp, patentat pentru identificarea materialelor sunt concepute sa sporească eficienţa inspecţiei şi analizei şi sunt de incredere pentru producătorii mondiali de spectometre.

Într-o lume care vizează asigurarea calităţii, inspecţiei şi a laboratoarelor, nu se poate supraestima importanţa acurateţei şi a fiabilităţii. Din acest motiv, la Total Materia am investit in multiple procese de certificare- procesele calităţii in cadrul companiei noastre, procedurile şi serviciul pentru clienti depăşesc standardele ISO 9001 şi ISO 27001.

Am inclus de curând Total Materia in oferta noastră de software.Total Materia se aşteaptă a fi foarte important pentru toate companiile care execută analize asupra metalelor cu ajutorul spectometrelor noastre.Colaboratorii noştrii implicați in acest proiect au apreciat cu adevărat munca in colaborare cu echipa noastră. Suntem intradevăr satisfăcuți de serviciul Dvs. punctual de trimitere a produsului, in consecinţa dorințelor si aşteptărilor noastre.

Dr Jean-Marc Böhlen
Thermo Fisher Scientific, Lausanne, Switzerland

Beneficiile

Responsabilitatea asigurării calităţii este reflectată in accesul instant la informaţia in ce priveste materialele; economii imense de timp in cercetare prin identificarea inteligentă a materialelor; promovarea in direcţia activităţilor critice prin informaţie clară, fiabilă si actuală.