Presis informajson er viktig for å støtte kjerneforretningsprossesser, enten det er snakk om kvalitetssikring i produksjonsmiljøet eller mer analytiske aktiviteter som materialsammenligning og identifikasjoner. Verdens største materialdatabase Total Materia er laget for å øke inspeksjonseffektivitet og analyser gjennom sin materialidentifiseringsmodul SmartComp. Dette er et system som de verdensledende spektrometerprodusentene har stor tillit til.

I en verden med laboratorier, hyppige inspeksjoner og kvalitetssikringer bør man ikke undervurdere viktigheten av nøyaktighet og pålitelighet. Derfor har Total Materia investert i flere sertifiseringsprosesser – vår sertifisering av bedrifskvalitetsprosess, prosedyrer og kundeservice overgår ISO 9001 og ISO 270001 standarden.

Nå nylig har vi inkludert Total Materia som en del av vårt programvaretilbud. I våre øyne er Total Materia veldig gunstig for alle bedriftene som utfører analyser av metall ved bruk av våre spektrometre.

Våre samarbeidspartnere har satt stor pris på å jobbe med deres team gjennom dette prosjektet, vi er fornøyd med deres punktlige levering av produktet, etter dere innlemmet våre ønsker og forventninger.

Dr Jean-Marc Böhlen
Thermo Fisher Scientific, Lausanne, Sveits

Fordelene

Styrker kvalitetssikringsteam gjennom umiddelbar adgang til data; store tidsbesparelser i undersøkelser gjennom materialidentifikasjon; driver kritiske aktiviteter gjennom pålitelig og oppdatert informasjon