اطلاعات دقیق در زمینه مواد بخشی ساختاری در پروسه های تولید نظیر تضمین کیفیت در محیط های صنعتی می باشند. این اطلاعات دقیق جهت شناسایی و مقایسه مواد کاربرد فراوانی دارند. کلید فولاد و مواد Total Materia به عنوان بزرگترین بانک اطلاعاتی خواص مواد با داشتن الگوی انحصاری خود در ماژول SmartComp به شناسایی مواد نامشخص کمک می کند و کارایی بازرسی و آنالیز را در صنایع بالا می برد. این کلید فولاد و مواد توسط سازندگان بزرگ کوانتومتر در جهان مورد تصدیق و استفاده قرار گرفته است.

در دنیای تضمین کیفیت، بازرسی و آزمایشگاه، هیچ کس نمی تواند اهمیت دقت و قابل اطمینان بودن اطلاعات را کتمان کند. به همین دلیل است که کلید فولاد و مواد Total Materia با داشتن المان های مورد نیاز موفق به اخذ گواهینامه های استانداردهای ISO 9001 و ISO 27001 شده است.

ما تازگی از Total Materia استفاده می کنیم. Total Materia نرم افزار بسیار سودمندی بود برای شرکت هایی که از کوانتومترهای ساخت شرکت ما استفاده می کنند.

همکاران ما که در پروژه دخیل هستند از همکاری با شما بسیار خوشنودند. در واقع ما از ارسال به موقع محصول شما راضی و خشنود هستیم.

Dr Jean-Marc Böhlen
Thermo Fisher Scientific, Lausanne, Switzerland

مزایا

با کمک تیم قدرتمند تضمین کیفیت ما، از داده های دقیق، قابل اطمینان و به روز ما در کارهای مهندسی خود استفاده و در زمان کارهای روزمره صرفه جویی نمایید.

لیستی از برخی مشتریان چهانی Total Materia را در زیر ببینید