Ακριβείς πληροφορίες είναι θεμελιώδης όταν υποστηρίζουν βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, είτε για τη διασφάλιση της ποιότητας στο κατασκευαστικό περιβάλλον ή είτε για πιο λεπτομερής αναλυτικές δράσεις όπως σύγκριση υλικών και ταύτιση. Η Total Materia, η μεγαλύτερη βάση δεδομένων υλικών ιδιοτήτων του κόσμου, με το κατοχυρωμένο δομοστοιχείο για αναγνώριση των υλικών SmartComp με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιθεώρησης και την ανάλυση, θεωρούνται αξιόπιστα στοιχειά από τις ηγετικές εταιρίες παραγωγής φασματόμετρων.

Στον κόσμο της διασφάλισης της ποιότητας, της επιθεώρησης και των εργαστηριών, δεν μπορεί ποτέ να υποτιμηθεί η σημασία της ακρίβειας και της αξιοπιστίας. Αυτός είναι ο λόγος στη Total Materia έχουμε επενδύσει σε πολλαπλές διεργασίες πιστοποίησης - οι διαδικασίες ποιότητας της επιχείρησης και η εξυπηρέτηση πελατών υπερβαίνει τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 27001.

Έχουμε συμπεριλάβει πρόσφατα τη Total Materia ως μέρος της προσφοράς λογισμικού μας. Η Total Materia αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επωφελής για όλες τις εταιρείες που εκτελούν αναλύσεις των μετάλλων με φασματόμετρα μας.

Οι συνεργάτες μας που εμπλέκονται σε αυτό το έργο σε μεγάλο βαθμό εκτιμούν τη συνεργασία με την ομάδα σας. Πράγματι, είμαστε ικανοποιημένοι με σας για την έγκαιρη παράδοση του προϊόντος μετά την ενσωμάτωση, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες μας.

Dr Jean-Marc Böhlen
Thermo Fisher Scientific, Lausanne, Switzerland

Βασικά οφέλη

Ενδυνάμωση των ομάδων διασφάλισης ποιότητας μέσω άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα υλικών· τεράστια εξοικονόμηση χρόνου στην έρευνα μέσω ευφυής αναγνώρισης των υλικών. Οδήγηση περαιτέρω σημαντικών δραστηριοτήτων μέσα από ακριβείς, αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες