Přesné informace jsou zásadní pro podporu klíčových obchodních procesů, ať už je to zajišťování kvality ve výrobním prostředí nebo podrobnější analytické činnosti, jako je porovnávání materiálů a identifikace. Total Materia, největší světová databáze vlastností materiálů, s patentovaným modulem SmartComp pro identifikaci materiálů jsou určeny pro zvýšení účinnosti kontroly a analýzy a jsou důvěryhodné pro přední světové výrobce spektrometrů.

Ve světě zajišťování kvality, kontroly a laboratoří je důležitá přesnost a spolehlivost. To je důvod, proč v Total Materia jsme investovali do různých certifikačních procesů - procesy kvality naší společnosti, postupy a služby zákazníkům jsou nad rámec norem ISO 9001 a ISO 27001.

Nedávno jsme zahrnuli Total Materia jako součást naší softwarové nabídky. Total Materia je s očekáváním považován za vysoce přínosný všem společnostem, které provádějí analýzy kovů s našimi spektrometry.

Naši spolupracovníci zahrnuti do tohoto projektu vysoce oceňují práci s Vaším týmem. Mimoto, jsme spokojeni s Vaši včasnou dodávkou produktů po začlenění našich přání a očekávání.

Dr Jean-Marc Böhlen
Thermo Fisher Scientific, Lausanne, Switzerland

Výhody

Týmy pro zajištění kvality prostřednictvím okamžitého přístupu dat o materiálech, obrovské časové úspory ve výzkumu prostřednictvím inteligentní identifikace materiálů, další hnací kritické činnosti prostřednictvím přesných, spolehlivých a aktuálních informací.