ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

เข้าถึงตัวอ้างอิงโยงโดยคลิ้กที่ปุ่ม
ครอบคลุมกว่า 69 ประเทศ/มาตรฐาน ตารางตัวอ้างอิงโยงของ Total Materia ทำให้สามารถค้นหา และเปรียบเทียบวัสดุจากทั่วโลกและดูรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุ เช่น องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพและข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย

Group of materials วัสดผสม / Matrix / Polymer matrix / MA
มาตรฐานประเทศประเภทวัสดุ
PROPRIETARY-ดูวัสดุสำหรับ PROPRIETARY - และ