Αναγνωρίζουμε τη σημασία, να σας παρέχουμε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, γι'αυτό έχουμε επενδύσει σε πολλαπλές διεργασίες πιστοποίησης. image

Επικέντρωση σε ποιότητα: Πολλαπλή πιστοποίηση ISO 9001

Οι διαδικασίες ποιότητας της εταιρίας μας, η εξυπηρέτηση πελατών και οι διαδικασίες ανάπτυξης του προϊόντος συναντούν ή και υπερκαλύπτουν τα πρότυπα ISO 9001:2008 - η πρώτη πιστοποίηση στη αγορά παροχής πληροφοριών ιδιοτήτων υλικών.

Επικέντρωση στην αξιοπιστία: Η υπερκατασκευή

Εκτός από την εξασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται, η Total Materia παρέχει τις υψηλότερες επιδόσεις σε υπηρεσία και αξιοπιστία.

Κορυφαία ποιότητα διακομιστών: Η Total Materia φιλοξενείται σε ειδικούς servers που διαχειρίζεται ένας κορυφαίος internet service provider (με βαθμολογία στους Top 5 σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με έκθεση της Gartner για το 2006) με 7Gbps σύνδεση με το κέντρο δεδομένων και 100% εγγύηση uptime. Η επιτάχυνση από 20 έως 140% χρόνο απόκρισης είναι ενεργοποιημένη και χρησιμοποιεί Advanced Anycast Routing Technology που εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη DNS σύνδεση.

6-απλή εφεδρική πρόσβαση για απόλυτη διαθεσιμότητα:  Τρία επίπεδα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, διπλή εφεδρική γεννήτρια ισχύος, εφεδρικοί επεξεργαστές και 6-απλή εφεδρική πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Tier 1 παγκόσμιων παροχέων.

Παγκόσμιο δίκτυο πολλαπλών, αλάνθαστων δικτύων: Η Total Materia δας παρέχει ασφάλεια, ακόμη και σε περίπτωση αδιανόητης καταστροφής. Οι διπλοί διακομιστές είναι τοποθετημένοι σε διαφορετικές ηπείρους και τροφοδοτούνται με μεθοδολογίες που εξασφαλίζουν 100% Δυνατότητα ανακατεύθυνσης.

Σύστημα κλειδί που εργάζεται για σας:  Ανεξάρτητα από τη διαδικτυακή έκδοση της Total Materia που έχετε, σας παρέχουμε αυτόματες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις λογισμικού.

Επικέντρωση στη ασφάλεια: Πιστοποίηση ISO 27001

Η Total Materia σας παρέχει πιστοποιημένο με ISO 27001 επίπεδο ασφάλειας, για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας: Ειδικό τείχος προστασίας της Cisco , διαχειριζόμενο από τεχνικούς της Cisco με αυξημένη παρακολούθηση της θύρας για μεγαλύτερη ασφάλεια των δεδομένων σας.

Άθραυστη ασφάλεια ευαίσθητων πληροφοριών:  Όλα τα ευαίσθητα δεδομένα σας είναι επεξεργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με άθραυστο SSL 3.0 με υψηλή, 128-bit κρυπτογράφηση και 1024 bit ανταλλαγή.

24 x 7 παρακολούθηση και πολιτική επαναφοράς:  Τεχνολογικά μέτρα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία επίσης περιλαμβάνουν την αυξανομένη παρακολούθηση της κυκλοφορίας στο δίκτυο, συναλλαγές αναπαράγονται σε πραγματικό χρόνο προς βελτιστοποίηση της ταχύτητας ανάκαμψης, όπως και τριπλή επαναφορά αποθηκευμένη σε διαφορετικές ηπείρους.

Πλήρη δέσμευση για τη διαφύλαξη του απορρήτου σας:  Τα στοιχεία σας είναι απολύτως εμπιστευτικά, και η πολιτική απορρήτου μας συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή οδηγία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ 95/46 και την οδηγία για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 2002/58/EC. Τα πρότυπα προστασίας δεδομένων τηρούνται υψηλά και σχολαστικά

Επικέντρωση στις ανάγκες σας: Ανώτερης τάξης τεχνική υποστήριξη

Οι μηχανικοί και μεταλλουργοί της Total Materia έχουν την εμπειρία και τη τεχνογνωσία να σας βοηθήσουν στις πιο προκλητικές αναγνωρίσεις μετάλλων, ιδιοτήτων, διασταυρώσεων και γενικές πληροφορίες προτύπων που μπορούν να απαιτηθούν.

Χωρίς χρέωση για τους πελότες μας, οι 25 ειδικοί μας, μαζί με τα διάφορα εργαλεία γύρω από τη βάση δεδομένων, την off-line βιβλιοθήκη και την εμπειρία δεκαετιών στη βιομηχανία και στους τομείς R&D, βρίσκονται στη διάθεση σας.