Fysiska egenskaper in Total Materia

De fysiska egenskaperna för metaller, så som densitet, elasticitetsmodul, Poissons koefficient, termisk ledning och elektriskt motstånd beror på många faktorer som sträcker sig från variationer i kemiskt motstånd och fasmotstånd, tillämpad värmebehandling och bearbetning till crystallite axes direction. Värden på metallers fysiska egenskaper kan ofta bero på riktningen i vilken som de mäts i crystal lattice och därför är de inte en enkel skalär kvantitet. Därför är ofta presentationen av ett nummer en approximation.

DET ÄR AV YTTERSTA VIKT ATT FÖRSTÅ DET GENERELLA KONCEPTET AV METALLERS FYSISKA EGENSKAPER , SOM INTE ÄR RAKT PÅ SAK ELLER ENKELT. Var vänlig och ha i åtanke att metallers fysiska egenskaper kan variera kraftigt, därför är de värden som ges i Total Materia ENDAST INDIKATIVA OCH KAN INTE ANVÄNDAS FÖR SLUTGILTIG DESIGN, inte ens då de ges av Standards Development Organizations (SDOs). Det är användarens ansvar att utföra den slutliga granskningen och testningen av materialegenskaper och lämpligheten för ett särskilt användningsområde .

Total Materia har utvecklat ett tillvägagångssätt för att presentera fysiska egenskaper som kan ses som en serie av kategorier som går från de mest pålitliga specifikationerna som publicerats av SDOs till en mer generell infomation ifrån olika andra källor. Detta är en anstränging för att ge metallurger och professionella inom material så mycket relevant information som möjligt. Tillvägagångssättet har tre urskiljbara kategorier som beskrivs nedan.

Officiellt

För några material presenteras de fysiska egenskaperna inom en materialspecifikation som publicerats av motsvarande Standards Development Organizations (SDOs). Information som publicerats av en SDO är generellt pålitlig men värden som är givna för fysiska egenskaper är oftast beskrivna som endast en indikation. Till skillnad från mekaniska egenskaper så som dragpåkänning och flytspänning som ofta är obligatoriska överensstämmande krav för leverantörer så är fysiska egenskaper vanligtvis indikativa värden för vilka ett mycket större spektrum är acceptabelt om inte annat är överenskommet.

Andra källor

Total Materia kategori Andra källor för metallers fysiska egenskaper inkluderar information från metallindustrin och den akademiska litteraturen, broschyrer, producenternas kataloger och analyser publicerade på internet. Total Materia metallurger och ingenjörer går igenom detta material och tar beslut om dess giltighet. Trots att informationen från dessa källor vanligtvis är korrekt vill vi se detta som en lägre nivå av pålitlighet än rekommendationer av SDOs. Därmed så behövs en mer rigorös analys av egenskaperna för materialet.

Typiska värden

Baserat på metallurgisk expertis, statistiska bedömningar och litteraturanalys ger Total Materia typiska egenskaper för olika grupper av metaller som är grupperade enligt metallurgiska och fysiska likheter. Dessa Typiska värden är av naturen en uppskattning och kan användas endast som en inledande startpunkt för beräkningar men inte som ett slutgiltigt värde.