Proprietăţi fizice în Total Materia

Proprietăţile fizice ale metalelor, cum ar fi densitatea, modulul lui Young, coeficientul lui Poisson, conductivitatea termică și rezistivitatea electrică, depind de mulţi factori de la variaţii în compoziţiile chimice şi faze, tratamentul termic aplicat şi prelucrarea, până la direcţia axelor cristalite. Valorile proprietăților fizice ale metalelor adesea pot depinde de direcţia în care acestea sunt măsurate în rețeaua cristalină şi, prin urmare, nu sunt o cantitate simplă scalară. Prin urmare, prezentându-le cu un număr este în general o aproximare.

ESTE ESENŢIAL CA SĂ ÎNŢELEGEȚI CORECT CONCEPTUL DE PROPRIETĂŢI FIZICE ALE METALELOR ÎN GENERAL, DEOARECE ACESTA NU ESTE DIRECT SAU SIMPLU. Vă rugăm să ţineţi cont că proprietăţile fizice ale metalelor pot varia semnificativ; prin urmare, valorile furnizate de Key to Metals SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI NU POT FI UTILIZATE PENTRU PROIECTUL FINAL, chiar şi atunci când sunt furnizate de organizațiile de dezvoltare a standardelor (SDO). Este responsabilitatea utilizatorului să efectueze revizuirea finală şi testarea proprietăţilor materialelor şi potrivirea pentru o anumită utilizare.

În efortul de a oferi metalurgilor şi profesioniştilor în domeniul de materiale informaţii cât mai posibil de relevante, Key to Metals a dezvoltat o abordare pentru prezentarea proprietăţilor fizice, care pot fi privite ca o continuare a categoriilor, mutându-se de la specificul cel mai fiabil publicat de SDO către informaţii mai generalizate furnizate de surse diferite. Această abordare continuă are trei categorii distincte, după cum este descris mai jos.

Oficial

Pentru unele materiale, proprietăţile fizice sunt prezentate în cadrul specificțiilor de materiale publicate de către organizațiile corespunzătoare de dezvoltare a standardelor (SDO). Informaţia publicată de un SDO este, în general, de încredere, cu toate acestea valorile pentru proprietăţile fizice sunt, de obicei, declarate ca fiind doar indicative. Spre deosebire de proprietăţile mecanice cum ar fi efort de întindere și efort de curgere, care sunt adesea cerințe obligatorii de conformitate pentru furnizori, proprietăţile fizice sunt, de obicei, valori indicative pentru care o gamă mult mai largă este acceptabilă, dacă nu sa convenit altfel.

Alte Surse

Categoria Alte Surse din cadrul Key to Metals pentru proprietățile fizice ale metalelor includ informații din industria metalelor şi literatura academică, broșuri, cataloagele producătorilor, şi analize şi documente publicate pe Internet. Metalurgii şi ingineri Key to Metals revizuiesc acest material şi aduc o hotărâre cu privire la valabilitatea acestuia. Deşi informaţiile din aceste surse sunt, de obicei, corecte, considerăm că nivelul lor de fiabilitate este mai redus decât a recomandărilor SDO. Prin urmare, trebuie efectuată o analiză chiar și mai riguroasă în vederea proprietăților și a aplicării asociate pentru material.

Valori Tipice

Bazat pe expertiza metalurgică, aplicaţii statistice şi analiză a literaturii, Key to Metals oferă valori tipice a proprietăților pentru diferite grupuri de metale, care sunt grupate în funcţie de similitudine metalurgică şi fizică. Aceste Valori Tipice sunt aproximative şi pot fi utilizate doar ca un punct de plecare iniţial pentru calcule, dar nu ca o valoare finală.