Fysiske egenskaper i Total Materia

De fysiske egenskapene til metaller, som densitet, elastisitetsmodul, Poisson koeffisient, varmeledningsevne og elektrisk motstand avhenger av mange faktorer som for eksempel variasjoner i Kjemisk komposisjon, varmebehandling og retning på krystallaksen. verdien til fysiske egenskaper av metaller er ofte avhengig av retningen de er målt i krystallgitteret, og er derfor ikke en enkel skalar kvantitet. Derfor er tallene generelt sett approksimasjoner

DET ER ESSENSIELT AT EN FORSÅR KONSEPTET OM FYSISKE EGENSKAPER TIL METALLER, HVILKET IKKE ER RETT FREM ELLER ENKELT. Du må være spesielt oppmerksom på at fysiske egenskaper til metaller kan variere betraktelig; derfor er verdiene gitt i Total Metals KUN TILNÆRMINGER OG SKAL IKKE BRUKES FOR ENDELIG DESIGN, selv standardene gitt av standardutviklende organisasjoner. Det er brukerens ansvar å utføre endelig testing av materialegenskaper og finne ut om hvorvidt de er egnet for et spesifikt bruksområde.

I et forsøk på å gi metallurger med så mye relevant informasjon som overhodet mulig har Total Materia utviklet en tilnærming til å presentere fysiske egenskaper som kan bli sett på som et kontinuum av katagorier som går fra de mest pålitelige som standarder, til mer generalisert Informasjon funnet fra andre kilder. Denne tilnærmingen har tre katagorier man kan se under.

Offisiell

For noen materialer er de fysiske egenskapene presentert innenfor en materialspesifikasjon publisert av de korrosponderende standardutviklende organisasjonene (SDOer). Informasjon publisert av en SDO er generelt sett pålitelig, men verdiene gitt for fysksiske egenskaper er som oftest kun gitt som en indikasjon. Til forskjell fra makaniske egenskaper som brudd- og flytespenning som ofte er påkrevd av leverandørene, er fysiske egenskaper som oftest kun veiledende verdier, som har en mye større toleranse for avvik.

Andre kilder

Andre kilder inkluderer informasjon fra metallindustrien og akademisk literatur, brosjyrer, produsentkataloger og analytiske dokument publisert på internett. Total Materia sine metallurger og ingeniører inspiserer denne informasjonen nøye, og sjekker dens gyldighet. Selv om informasjon fra disse ressursene vanligvis er korrekt, ser vi på denne graden av pålitelighet som lavere enn anbefalingene publisert av SDOer. som en konsekvens bør man utføre enda strengere analyser av egenskapene og Bruksområdet for materialet.

Typiske verdier

Basert på metallurgisk ekspertise, statistiske analyser og analyse av litteratur, gir Total Materia typiske verdier for ulike grupper av metaller, gruppert basert på metallurgisk likhet. Disse typiske verdiene er av natur en tillnærming og kan bare brukes som et startsted for beregninger, men ikke som en endelig verdi.