Total Materia Fizikai tulajdonságok

A fémek fizikai tulajdonságai (pl. sűrűség, Young-féle rugalmassági modulus, Poisson-féle tényező, hővezető képesség, elektromos vezetőképesség) számos tényezőtől függnek, pl. az anyag vegyi- és fázisösszetételétől, az alkalmazott hőkezeléstől és megmunkálástól vagy a kristályszerkezet orientációjától. A tulajdonságértékek attól függően is változhatnak, hogy kristályrácshoz képest milyen irányban történik a mérés, így nem pusztán egy skaláris értékről van szó. Ezért ezen tulajdonságok leírása egyetlen értékkel általában közelítést jelent.

ELENGEDHETETLEN, HOGY TELJESEN TISZTÁBAN LEGYÜNK AZ ANYAGOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAIVAL AMI SEM NEM EGYÉRTELMŰ, SEM NEM EGYSZERŰ. Kérjük vegye figyelembe, hogy a fémek fizikai tulajdonságai jelentős mértékben eltérőek is lehetnek, ezért a Total Materia-ban megadott értékek CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK ÉS NEM HASZNÁLHATÓAK A VÉGSŐ TERVEZÉSNÉL, még akkor sem, ha azok szabványosító testületek által meghatározott adatok. A felhasználó felelőssége az anyagtulajdonságok megadása és ellenőrzése, valamint azok alkalmazhatóságának megítélése.

Annak érdekében, hogy felhasználóinknak a lehető leghasználhatóbb információkat tudjuk nyújtani, a Total Materia kifejlesztette a fizikai tulajdonságok megadásának kategória-folytonosságon alapuló módszerét, amely a szabványosító testületek által megadott értékektől (mint legmegbízhatóbb adatok) halad a különféle források által meghatározottak felé. Ez a folytonossági megközelítés három jól elkülöníthető kategóriát eredményez.

Hivatalos

Néhány anyagnál a fizikai tulajdonságokat az adott szabványt létrehozó szabványosító testületek határozták meg. Az így megadott információ általában megbízható, a fizikai tulajdonságok-értékek azonban legtöbbször csak tájékoztató jellegűek. A mechanikai tulajdonságoktól (szakítószilárdság vagy folyáshatár) eltérően, melyek gyakran kötelező megfelelőségi követelményeket jelentenek a szállítókra nézve, a fizikai tulajdonságok általában tájékoztató jellegű értékek, melyeknél sokkal szélesebb tartomány is elfogadható, hacsak a felek másban nem állapodnak meg.

Más források

A Total Materia fizikai tulajdonságokra vonatkozó Más források kategóriája olyan adatokat tartalmaz, amelyek a fémiparból és tudományos szakirodalomból, brosúrákból, gyártói katalógusokból és az interneten megjelentetett vizsgálatokból és dokumentumokból származnak. A Total Materia anyagszakértői megvizsgálják ezen anyagokat és meghatározzák azok érvényességét. Habár az ilyen forrásból származó információ általában helyes, megbízhatóságát mégis alacsonyabbnak értékeljük, mint a szabványosító testületek által meghatározott adatokét. Ebből adódóan a felhasználónak sokkal szigorúbban kell ellenőriznie a tulajdonságokat és az alkalmazási lehetőségeket.

Tipikus értékek

A Total Materia számos, metallurgiai és fizikai hasonlóságuk alapján egy csoportba tartozó anyagok esetében ad meg tipikus fizikai tulajdonságokat, melyek metallurgiai tapasztalatokon, statisztikai számításokon és szakirodalmi elemzéseken alapulnak. Ezek a Tipikus értékek természetükből adódóan közelítőek és csupán kiindulási értékként lehet őket alkalmazni a számításoknál.