Fysikaaliset Ominaisuudet Total Materiassa

Metallien fysikaaliset ominaisuudet kuten tiheys, Youngin moduuli, Poissonin kerroin, lämmönjohtavuus ja ominaissähkövastus riippuvat monista tekijöistä alkaen kemiallisen- ja faasikoostumuksen vaihteluista, käytetystä lämpökäsittelyistä ja prosesseista aina kideakselin suuntiin. Metallien fysikaalisten ominaisuuksien arvot voivat usein riippua kidehilan suunnasta jossa ne mitataan ja sen vuoksi eivät ole yksinkertainen skalaarinen suure. Siksi luvun antaminen on yleensä arvio.

On olennaista ymmärtää oikein metallien fysikaalisten ominaisuuksien käsitteet, mikä ei ole suoraviivaista eikä yksinkertaista. Pitäkää mielessä että, metallien fysikaaliset ominaisuudet voivat vaihdella merkittävästi; siksi Total Materia:n tarjoamat arvot OVAT VAIN VIITTAAVIA JA NIITÄ EI VOIDA KÄYTTÄÄ LOPULLISEEN SUUNNITTELUUN, jopa silloinkin kun arvot tarjoaa standardien kehitysorganisaatiot (SDO). Käyttäjän vastuulla on suorittaa lopullinen tarkastus ja materiaaliominaisuuksien testaus sekä tarkistaa sopivuus sovellusta varten.

Total Materia on kehittänyt fysikaalisten ominaisuuksien esittämistapaa pyrkimyksenä toimittaa metallurgeille ja materiaalien ammattilaisille olennaisin tieto. Ominaisuudet voidaan esittää luokkien jatkumona, joka alkaa luotettavimmasta yksityiskohdasta, SDO:n julkaisujen mukaan, ja jatkuu kohti yleistietoa, joka saadaan eri lähteistä. Tällä jatkumolla on kolme merkittävää kategoriaa, kuten alla kuvataan.

Virallinen

Joitakin materiaaleja varten fysikaaliset ominaisuudet esitetään materiaalispesifikaatioilla, joiden julkaisemisesta on vastuussa standardien kehitysorganisaatiot (SDO). SDO:n julkaisema tieto on yleisesti luotettavaa. Kuitenkin annetut fysikaalisten ominaisuuksien arvot todetaan vain merkinnöiksi. Mekaaniset ominaisuudet, kuten vetolujuus ja myötölujuus, ovat usein pakolliset vaatimukset toimittajille toisin kuin fysikaaliset ominaisuudet, jotka tavallisesti annetaan viittaavina arvoina. Fysikaalisille arvoille suurempi vaihtelu on suotavaa ellei toisin mainita.

Muut Lähteet

Total Materia kategoria Muut Lähteet metallien fysikaalisille ominaisuuksille sisältää tietoa metalliteollisuudesta ja akateemisesta kirjallisuudesta: esitteet ja tuottajien katalogit sekä analyysit ja dokumentit, jotka on julkaistu Internetissä. Total Materia:n metallurgit ja insinöörit tarkastavat tämän materiaalin ja tekevät omat johtopäätöksensä sen pätevyydestä. Pidämme tiedon luotettavuuden tasoa pienempänä kuin SDO:n suositusten vaikka tieto näistä lähteistä on yleensä oikeaa. Näin ollen materiaaliominaisuuksille täytyy tehdä vieläkin tarkempi analyysi, johon pitää ottaa mukaan myös sovelluskohde.

Tyypilliset Arvot

Total Materia tarjoaa, perustuen metallurgien ammattitaitoon, tilastollisiin sovelluksiin ja kirjallisuuden analysointiin, tyypilliset ominaisuuksien arvot eri ryhmille metalleja, jotka ryhmitellään metallurgisten ja fysikaalisten samankaltaisuuksien mukaan. Nämä Tyypilliset Arvot ovat luonnostaan arvioita ja voidaan käyttää vain laskelmien lähtökohtana, mutta ei lopullisena arvona.