Partnerskap och OEM-Lösningar

ACAROM

ACAROM är den största fordonsförening i Rumänien och förenar 144 företag som utvecklar befintliga och nya verksamheter inom fordonsindustrin. ACAROM som etablerades 1996 är rösten i rumänsk bilindustrin. Föreningen initierar, underlättar och samordnar insatser för sina medlemmar, inklusive deltagande i en rad olika branschevenemang, organisation av utbildningsprogram, lobbying för branschfrågor, utveckling och spridning av standarder och föreskrifter med anknytning till fordonssektorn.

Kärnverksamhet hos medlemsföretagen är: design och konstruktion av fordonsdelar, tillverkning och marknadsföring av fordonsmaterial, fordonskomponenter, fordonsmoduler och bildelar. De utför också tjänster i samband med tillverkning och underhåll av fordon med tillhörande utrustning.

Key to Metals AG, som är världsledande när det gäller tillhandahållandet av materialegenskaper kommer aktivt att bidra till den tekniska verksamheten av ACAROM genom att förse sina medlemmar med möjligheten att använda den mest omfattande materialegenskapsdatabaseni världen.

mer

AIPE

AIPE (Italiensk sammanslutning av tryckbärande anordningar) är en ideell förening som samlar de viktigaste panntillverkarna i Italien.

Avsikten med organisationen är att effektivt och snabbt lösa de viktigaste utmaningarna som panntillverkare ställs inför, inte bara på lokal nivå utan även på internationell nivå.

AIPE:s aktiviterer är främst baserad på forskning och samverkan mellan institutioner och nationella och internationella universitet. Avsikten är att öka den tekniska, vetenskapliga och ekonomiska utvecklingen för parterna genom aktivt deltagande och organisering av möten, evenemang och utbildningar.

Key to Metals AG är världsledande när det gäller tillhandahållandet av materialegenskapsdata och vi vill aktivt bidra till AIPE:s tekniska / vetenskapliga aktivitet genom att göra det möjliga för parterna att använda den mest omfattande materialegenskapsdatabasen i världen.

mer

Altair

Altair är den ledande globala leverantören av teknologi som stärker innovationsförmågan för klienten. Altair har gett experthjälp inom produktdesign, avancerad teknikprogramvara, on-demand datorteknik samt företagsanalyslösningar för de senaste 27 åren.

En av de lösningar som Altair erbjuder är Altair Partner Alliance, en on-demand programvaruplattform som innehåller statistik, databas, visualisering och simuleringsprogramvara, allt för att hjälpa företag fatta bättre affärsbeslut.

Key to Metals AG gick med Altair Partner Alliance i januari 2012, sedan dess har detta visat sig vara en av de mest populära partnerapplikationerna tillgängliga för APA användaren. Med ett ständigt ökande antal användare från över 200 organisationer över hela världen finns det nu över 450 användare världen över som drar nytta av Key to Metals AG.

Besök vår partner sida på Altair Partner Alliance eller ta en tur i vår Premium Edition för Partner Alliance user.

mer

CYBERNET SYSTEMS

CYBERNET SYSTEMS har gett vetenskapliga beräknings och processlösningar till ett stort antal kunder i över 30 år. De har främst specialiserat sig på att tillhandahålla programvaror. Cybernet Systems strävar efter att erbjuda en totallösning för CAE kunderna, vilket inkluderar struktur-, termo- och flödesanalys bara för att nämna några.

Utöver mjukvaruerbjudande, ger CYBERNET SYSTEMS en rad allomfattande tekniska tjänster, inklusive teknisk support, konsulttjänster och användarutbildningar.

Key to Metals AG och CYBERNET SYSTEMS lanserade sin nya produkt tillsammans för CYBERNETs kunder i december 2012. Bestående av en exklusiv utvecklad skrivbordsutgåva från Key to Metals AG vilket ger CYBERNETs slutanvändare möjligheten att exportera data från databasen till en ANSYSlösar xml. format, vilket bryggar klyftan mellan vår data och slutanvändarnas beräkningsprogramspaket.

Läs mer om KEY to METALS CYBERNETupplagan (endast på japanska).

mer

ELSEVIER

Elsevier är en världsledande leverantör av lösningar som ökar kunskapen hos professionella inom vetenskap, hälsa och teknik. Elsevier ger professionella möjlighet att fatta bättre beslut, ge bättre vård, samt att göra banbrytande upptäckter som avancerar gränserna för kunskap och mänskliga framsteg.

Knovel är en teknisk informations-, upptäckts- och beslutstödslösning från Elsevier som ger ingenjörerna trovärdiga svar genom att leverera viktig teknisk data med kraftfulla sök- och analysverktyg via en molnbaserad applikation. Knovelanvändare omfattar tusentals ingenjörer, teknologer och forskare över hela världen.

mer

GWP

Kunskap skapar framsteg. Organisationen tillhandahåller materialtestning och är en komplett leverantör av den komplexa världen av material, processer och produkter.

Vi analyserar skador och stödjer återkallande åtgärder, bedriver forskning och utvecklar innovationer samt säkerställer kvalitet genom laboratorieundersökningar.

Viktiga fakta: 40 års erfarenhet, 12 laboratorier och workshops, över 15 000 beställningar, över 2000 kunder, tre platser, ackrediterade, privatägda. Med AZT Risk & Technology GmbH , Vi upprätthåller ett partnerskapslaboratorium för skadeanalys.

INEC

INEC provide the analysis, expertise, tools, and monitoring to help you solve your toughest business challenges through IT solutions.

We are supporting our customers needs for more than 25 years. We started as computer & electronics provider then we worked on wider scale providing total solutions for our customers including consultancy, construction, importing, implementing & maintenance for all our customer’s needs as main contractor with CAN DO attitude.

INMAS

INMAS GmbH har 20 års erfarenhet som rör området för standardisering inom CE marknader. INMAS stödjer företag i genomförandet och tillämpningen av normer och standarder i hela organisationen, med syftet att öka kvaliten och minimera risker.

INMAS har utbredd användning eftersom de omfattar standarder som i stort sätt finns i alla industriella tillämpningar. De viktigaste fokusområdena för våra kunder avser produktkvalitet samt processer inom organisationen, produktsäkerhet och samarbete med affärspartners. Av denna anledning är mångfald det viktigaste kravet för våra handlingar. Kritiskt processorienterade standard ledningssystem är särskilt utformade för att maximera kostnadsbesparingar och Intra Norma är verktyget för att göra detta.

OXFORD INSTRUMENTS

OXFORD INSTRUMENTS utvecklar högteknologiska instrument och system för forskning och utveckling samt för industrin. De utvecklar allt ifrån lösningar för grundforskning i fysik till kommersiellt gångbar nanoteknik.

Utvecklingen av framtida teknikinstrument och system för industri och forskning begär en kombination av kärnkompetenser inom områdena lågtemperaturfysik och avancerad magnetteknologi, X-ray och optiska mätmetoder, tunnel-och scanningelektronmikroskopi samt plasmabeläggning och etsningsprocesser.

Total Metals modulen är inkluderad i alla Total Materias produkter för att på så sätt underlätta identifiering av metaller samt överensstämmelser med standarder, detta är en väsentlig del för metallanalys inom optisk emissionsspektroskopi.

Besök www.oxford-instruments.com för mer information.

mer

Siemens AG

En av världens största teknik-och elektronikorganisationer. Siemens AG har en stark bakgrund och engagemang inom Product Lifecycle Management (PLM). Genom att tillhandahålla ett utbud av PLM-programvara hjälper Siemens globala organisationer att fungerar som en enda grupp genom att skapa en enhetlig datastruktur och konsolidera de många system som används inom organisationen, till exempel CAD, CAM och CAE-programvara.

Som officiell partner till Siemens erhåller deras Siemens PLM Software -användare en omfattande samling materialdata och i Extended Range, förmågan att hitta avancerade materialegenskaper för komplexa linjära och icke - linjära beräkningar en knapptrycknings ifrån. Som den mest omfattande materiella databasen passare Key to Metals utmärkt in i den strömlinjeformade effektiva PLM miljön.

Besök Total Materias sida på Siemens webbsida för att läsa mer.

mer

SPECTRO

Som en del av Ametek Materials Analysis Division, är SPECTRO en av de ledande globala leverantörerna av analytiska instrument, med optisk emission och röntgenfluorescensspektrometriteknik röntgenfluorescens spektrometri teknik, som används inom industrin, forskningen och universitet för grundämnesanalys av material.

Key to Metals AG har gett ut en ovärderlig lösning till SPECTROs kunder sedan 2008 genom att tillhandahålla en väsentlig databaslösning speciellt utvecklad för XRF och OES användare, vilken är avsedda att identifiera material från den kemiska sammansättningsdata som erhållits från spektrometri instrument. Key to Metals AG ger exklusivt för SPECTRO ut Grade Library Builder som en del inom SPECTRO Metal databasen, detta gör det möjligt att skapa och hantera materialbibliotek, vilka kan modifieras och sedan exporteras direkt till enheten.

mer

Thermo Fisher Scientific Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. är världsledande på att ge ut expertinformation samt att ge lösningar för kunder inom läkemedels-och bioteknikföretag, sjukhus och kliniska diagnostiska laboratorier, universitet, forskningsinstitutioner och myndigheter samt i miljö-och processtyrningsindustrin.

Som en del av tre affärsenheter, Thermo Scientific erbjuder analysinstrument, laboratorieutrustning, programvaror, tjänster, förbrukningsvaror och reagenser, inklusive ett brett utbud av spektrometri lösningar.

Key to Metals AG och Thermo Scientific har arbetat tillsammans sedan 2010, detta ger slutanvändare av Optical Emission Spectrometry (OES) en skräddarsydd version av Key to Metals AGs skrivbordsupplaga. En del av produkten som erbjuds till användarna involverar full tillgång till Core dataset, vilket tillåter data från metallernas kemisk sammansättning att kontrolleras, jämföras och exporteras direkt till OXSAS för jämförelse med analyserade uppgifter från de OES.

Läs me om vad Key to Metals AG erbjuder Thermo Fisher Scientific.

mer