Partnerství a OEM řešení

ACAROM

ACAROM je největší reprezentativní automobilový svaz v Rumunsku a shromažďuje 144 společností, které vyvíjejí stávající i nové aktivity v automobilovém průmyslu. Založena byla v roce 1996, ACAROM je hlas rumunského automobilového průmyslu.

Sdružení iniciuje, usnadňuje a koordinuje akce pro své členy, včetně účasti v řadě odborných akcí, organizace vzdělávacích programů , lobování pro otázky průmyslu, vývoj a šíření norem a předpisů týkajících se automobilového průmyslu.

Hlavní činnosti členských společností jsou: návrh a konstrukce dílů a vozidel, výroba a prodej automobilových materiálů, součástek, modulů a automobilových dílů. Poskytují také služby související s výrobou a údržbou vozidel a jejich zařízení.

Key to Metals AG, jako světová jednička v poskytování informací o vlastnostech materiálů, se bude aktivně podílet na technické činnosti ACAROM tím, že bude dodávat své členy s možností využití nejkomplexnější platformy o vlastnostech materiálů na světě.

AIPE

AIPE (italské sdružení pro tlaková zařízení) je neziskovým sdružením, které shromažďuje nejvýznamnější prodejce kotlů v Itálii.

Záměrem organizace je efektivní a rychlé se vypořádání s hlavními problémy, s nimiž se potýkají výrobci kotlů a to nejen na místní úrovni, ale i v mezinárodním měřítku.

Aktivita AIPE je založena především na výzkumu a spolupráci s institucemi jako vnitrostátní a mezinárodní univerzity. Záměrem je zlepšit technický, vědecký a ekonomický rozvoj spolupracovníků prostřednictvím aktivní účasti na setkáních, akcích a školeních v souladu s jeho pokyny, které jsou založené na sdílení zdrojů a informací.

Key to Metals AG je globálním lídrem v poskytování informací o vlastnostech materiálů a chce se aktivně podílet na technické/ vědecké činnosti AIPE tím, že dává možnost použít nejkomplexnější informativní platformu o materiálech na světě.

Altair

Altair je přední světový poskytovatel technologií, který posiluje inovace klienta, a který poskytuje odbornou pomoc v oblasti designu výrobků, pokročilého softwaru, výpočetních technologií na zakázku a podnikových analytických řešení za posledních 27 let.

Jen jedno z řešení, které nabízí Altair je Altair Partner Alliance, softwarová platforma na zakázku, která obsahuje software pro statistiku, databáze, vizualizaci a simulaci na pomoc společnostem pro jejich lepší obchodní rozhodování.

Key to Metals AG připojil Altair Partner Aliance v lednu 2012 a od té doby se ukázalo být jedním z nejpopulárnějších partnerských aplikací, které jsou k dispozici pro komunitu uživatelů APA. S neustále rostoucím počtem uživatelů z více než 200 organizací na celém světě je nyní více než 450 uživatelů, které využívají Key to Metals AG po celém světě.

Navštivte naši partnerskou stránku Altair Partner Alliance nebo si prohlédněte náš Premium Edition pro uživatele Partner Alliance.

CYBERNET SYSTEMS

CYBERNET SYSTEMS poskytuje vědecké výpočetní a inženýrské řešení pro širokou škálu zákazníků více než 30 let. Především se specializuje na poskytování softwaru, CYBERNET SYSTEMS se snaží nabízet komplexní řešení pro klienty CAE včetně analýzy struktury, teploty a tekutin a další.

Kromě softwarové nabídky, CYBERNET SYSTEMS poskytuje řadu všezahrnujících technických služeb včetně technické podpory, poradenství a školení uživatelů.

Key to Metals AG a CYBERNET SYSTEMS spustili svůj nový produkt společně pro zákazníky CYBERNET v prosinci 2012. Skládá se z výlučně rozvinuté PC Edice, Key to Metals AG vytvořila technologii, která umožní koncovým uživatelům CYBERNET exportovat data z databáze do ANSYS xml. formátu překlenutím propasti mezi našimi daty a softwarovými balíky koncových uživatelů.

Více informací edici KEY to METALS CYBERNET (pouze v japonštině).

ELSEVIER

Elsevier je přední světový poskytovatel informačních řešení, který zvyšuje výkonnost vědy, zdraví a technologických profesionálů. Umožňuje jim činit lepší rozhodnutí, poskytovat lepší pěči a dělat objevy, které překračují hranice znalostí a lidského pokroku.

Knovel je strojírensko informační objev od Elsevieru, který poskytuje odpovědi inženýrům na otázky doručování důležitých dat a vyhledávání analytických nástrojů prostřednictvím aplikace cloud-based. Uživatelé Knovelu jsou tisíce inženýrů, studentů i vědců z celého světa.

GWP

Znalost vytváří pokrok. Organizace provádí testování materiálů a je kompletním poskytovatelem komplexního světa materiálů, procesů a výrobků.

Analyzujeme škody a podporujeme odvolání, provádíme výzkum, vyvíjíme inovace a zajišťujeme kvalitu prostřednictvím laboratorních vyšetření.

Důležité skutečnosti: 40 let zkušeností, 12 laboratoří a workshopů, více než 15 000 objednávek, přes 2 000 zákazníků, tři akreditované soukromé lokace. S AZT Risk & Technology GmbH , udržujeme partnerské vztahy s laboratoří pro analýzu škod.

INEC

INEC provide the analysis, expertise, tools, and monitoring to help you solve your toughest business challenges through IT solutions.

We are supporting our customers needs for more than 25 years. We started as computer & electronics provider then we worked on wider scale providing total solutions for our customers including consultancy, construction, importing, implementing & maintenance for all our customer’s needs as main contractor with CAN DO attitude.

INMAS

INMAS GmbH má 20-leté zkušenosti týkající se oblasti normalizace na trzích CE. INMAS podporuje společnosti v zavádění a používání norem a standardů napříč celou organizací, pro získání kvalitních výhod a pro vyloučení hrozeb týjaících se odpovědnosti a rizika

INMAS má široké uplatnění týkající se standardů nalezených prakticky ve všech průmyslových aplikacích. Hlavní důraz se klade na kvalitu výrobků, jakož i procesů v organizaci, bezpečnost výrobků a spolupráci s obchodními partnery. Z tohoto důvodu je rozmanitost nejdůležitějším požadavkem. Standardní systémy managmentu kriticky orientované jsou speciálně navrženy pro maximalizaci úspor nákladů a Intra Norma je nástrojem, který to umožňuje.

OXFORD INSTRUMENTS

OXFORD INSTRUMENTS vyvíjí high-tech nástroje a systémy pro výzkum, vývoj a průmysl, od řešení základního výzkumu ve fyzice až po funkční nanotechnologie.

Vývoj budoucích technologických nástrojů a vývoj průmyslových a výzkumných systemů žádá kombinaci základních kompetencí v oblasti nízkých teplot a vysoké magnet technologie, X-ray a optických měřicích metod, tunely a rastrovací elektronové mikroskopy, stejně jako plazmové povlakování a leptací procesy.

V oblasti optické emisní spektroskopie analýzy kovů kovových vlastností, databáze Total Materia výrazně usnadňue identifikaci kovu a dodržování norem a specifikací.

Pro více informací navštivte stránky www.oxford-instruments.com

Siemens AG

Jako jeden z největších světových strojírenských a elektronických organizací, Siemens AG má silné zázemí a zapojení v oblasti Product Lifecycle Management (PLM). Poskytováním celé řady PLM softwarových řešení je cílem Siemensu pomoci světovým organizacím pracovat jako jeden tým tím, že vytvoří souvislou strukturu dat a upevní mnoho systémů používaných v rámci organizací, jako jsou CAD, CAM a CAE software.

Oficiální partner firmy Siemens, Key to Metals AG, poskytuje některé jedinečné výhody pro uživatele Siemens PLM softwaru tím, že poskytuje velké množství dat o materiálech a v Extended Range schopnost najít pokročilé vlastnosti o materiálech pro komplexní lineární a nelineární výpočty pouhým kliknutím. Jako nejkomplexnější řešení dostupných materiálů dat, Key to Metals AG pracuje v součinnosti a výborně zapadá do aerodynamické účinnosti PLM platformy.

Pro více informací navštivte stránku stránku Key to Metals AG na stránkách Siemens.

SPECTRO

V rámci oddělení AMETEK pro analýzu materiálů, SPECTRO je jedním z předních světových dodavatelů analytických nástrojů, které používají optické emisní a rentgenové fluorescenční spektrometry používané v průmyslu, výzkumu a akademických obcích pro elementární analýzy materiálů.

Key to Metals AG poskytuje neocenitelné řešení pro zákazníky SPECTRO od roku 2008 tím, že poskytuje databázi materiálů speciálně vyvinutou pro XRF a OES uživatele a určenou k identifikaci materiálů z dat o chemickém složení získaných ze spektrometrů. Exkluzivně pro SPECTRO, Key to Metals AG poskytuje Grade Library Builder jako součást SPECTRO Metal databáze, která umožňuje vytváření a řízení knihoven materiálů, které mohou být modifikovány a pak exportovány přímo do zařízení.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. je světový lídr v oblasti sloužící vědě a poskytuje řešení pro zákazníky ve farmaceutických a biotechnologických firmách, nemocnicích a klinických diagnostických laboratořích, univerzitách, výzkumných institucích a vládních agenturách, stejně jako v oblasti životního prostředí a řízení procesů v průmyslu.

Jako jeden ze tří obchodních jednotek, Thermo Scientific nabízí analytické nástroje, laboratorní vybavení, software, služby, spotřební materiál a činidla včetně široké škály řešení pro spektrometry.

Key to Metals AG a Thermo Scientific spolupracují již od roku 2010 poskytováním PC Edice Key to Metals AG na zakázku koncovým uživatelům optické emisní spektrometrie (OES). V rámci tohoto produktu nabízí uživatelům získat plný přístup do datového souboru Core, který umožňuje kontrolu chemického složení kovových materiálů, které mají být kontrolovány, srovnávány a exportovány přímo do OXSAS pro srovnání s analyzovanými daty získanými z OES.

Přečtěte si více o nabídce Key to Metals AG přes stránku Thermo Fisher Scientific.